หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า


สรุปผลข้อมูลครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า รายจังหวัด
แผนที่ตั้งข้อมูลครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า

ป่าภาครัฐ

สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

Buffer Zone

สรุปผลข้อมูล Buffer Zone รายจังหวัด
แผนที่ตั้งข้อมูล Buffer Zone

การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามแนวพระราชดำริ

สรุปผลข้อมูลการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามแนวพระราชดำริ รายจังหวัด
แผนที่ตั้งข้อมูลการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามแนวพระราชดำริ

ป่าเสื่อมโทรม

สรุปผลข้อมูลป่าเสื่อมโทรม รายจังหวัด
แผนที่ตั้งข้อมูลป่าเสื่อมโทรม

หมู่บ้าน คทช. ปลูกป่า 20% ตามเงื่อนไข

สรุปผลข้อมูลหมู่บ้าน คทช. ปลูกป่า 20% ตามเงื่อนไข รายจังหวัด
แผนที่ตั้งข้อมูลหมู่บ้าน คทช. ปลูกป่า 20% ตามเงื่อนไข

หมู่บ้านฟื้นฟูป่า

สรุปผลข้อมูลหมู่บ้านฟื้นฟูป่า รายจังหวัด
แผนที่ตั้งข้อมูลหมู่บ้านฟื้นฟูป่า
สรุปผลข้อมูลครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า รายจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เริ่มโครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้จำนวน
(แหล่ง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 7-
   - บึงกาฬ1-
   - หนองบัวลำภู1-
   - อุดรธานี1-
   - เลย3-
   - หนองคาย1-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 2-
   - บุรีรัมย์1-
   - สุรินทร์1-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 4-
   - ชลบุรี1-
   - ระยอง1-
   - จันทบุรี1-
   - ตราด1-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 2-
   - ราชบุรี1-
   - กาญจนบุรี1-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1-
   - สุราษฎร์ธานี1-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 2-
   - นครสวรรค์1-
   - อุทัยธานี1-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 7-
   - พิษณุโลก3-
   - เพชรบูรณ์4-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 218-1-22
   - สกลนคร110-0-70
   - นครพนม18-0-52
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 1-
   - ยโสธร1-
รวม
2818-1-22
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :