หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 105 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหวาย
    บ้านห้วยหวาย (หมู่ 7) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
205-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกดู่ใต้
    กกดู่ใต้ (หมู่ 10) ต. อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ จ.เลย
58-0-0
2562 โครการป่าชุมชนบ้านถิ่น
    บ้านถิ่น (หมู่ 3) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
615-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกชุมแสง
    บ้านกกชุมแสง (หมู่ 10) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
55-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบอน
    บ้านหนองบอน (หมู่ 8) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า :
359-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านขอนแก่น
    บ้านขอนแก่น (หมู่ 4) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า :
31-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 3) ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
412-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาม่วง
    บ้านนาม่วง (หมู่ 4) ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
191-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    โพนสว่าง แปลง 2 (หมู่ 3), โพนสว่าง แปลง 1 (หมู่ 3) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
235-2-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหาดคำภีร์
    บ้านหาดคำภีร์ (หมู่ 1) ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
247-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคกเว้า
    คกเว้า แปลง 1 (หมู่ 2), แปลง 2 (หมู่ ) ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
72-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทอง
    บ้านนาทอง (หมู่ 1) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
435-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเครือคู้
    เครือคู้ (หมู่ 2) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,185-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกกแหนใหม่
    บ้านกกแหนใหม่ (หมู่ 9) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
105-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    หนองทุ่ม (หมู่ 4) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
896-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังกุ่ม
    บ้านวังกุ่ม (หมู่ 6) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,303-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวนาแหลม
    บ้านหัวนาแหลม (หมู่ 9) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,015-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยนาสี
    ห้วยนาสี (หมู่ 7) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,281-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่ากอหก
    เหล่ากอหก (หมู่ 1) ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
1,076-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาผักก้าม
    บ้านผักก้าม (หมู่ 4) ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
451-2-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านยาง
    บ้านยาง (หมู่ 5) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
5,968-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกกก้านเหลือง
    บ้านกกก้านเหลือง (หมู่ 9) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
1,960-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านชลประทาน
    บ้านชลประทาน (หมู่ 7) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
2,611-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบง
    บ้านหนองบง (หมู่ 2) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
653-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนากระเซ็ง
    นากระเซ็ง (หมู่ 4) ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
299-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำพาน
    น้ำพาน แปลง 1 (หมู่ 3), แปลง 2 (หมู่ ) ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
    บ้านห้วยเดื่อ (หมู่ 3) ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
1,717-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาอุดม
    บ้านนาอุดม (หมู่ 4) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
113-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตูม
    บ้านหนองตูม (หมู่ 10) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
690-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 3) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
1,069-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังลาน
    บ้านวังลาน (หมู่ 8) ต. อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
334-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยก่องข้าว
    บ้านห้วยก่องข้าว (หมู่ 11) ต. อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
2,856-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านซำไฮ
    บ้านซำไฮ (หมู่ 10) ต. อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
518-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหมาก
    บ้านห้วยหมาก (หมู่ 9) ต. อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จ.เลย
31-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    โคกใหญ่ (หมู่ 1) ต. อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
33-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกอไผ่โทน
    กอไผ่โทน (หมู่ 9) ต. อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
100-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าข้าวหลาม
    บ้านข้าวหลาม (หมู่ 6) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
50-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้อยสนามบิน
    บ้านน้อยสนามบิน (หมู่ 7) ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
137-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกำพี้
    บ้านกำพี้ (หมู่ 3) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
73-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโป่งเบี้ย
    บ้านโป่งเบี้ย (หมู่ 3) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
24-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านส้าน
    บ้านส้าน (หมู่ 4) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
3-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านภูสวรรค์
    ภูสวรรค์ (หมู่ 4) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโพนป่าแดง
    บ้านโพนป่าแดง (หมู่ 3) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
105-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเสี้ยวเหนือ
    เสี้ยวเหนือ (หมู่ 2) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำคิว
    บ้านน้ำคิว (หมู่ 5) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
76-3-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเสี้ยวใต้
    บ้านเสี้ยวใต้ (หมู่ 6) ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
150-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาซำ
    บ้านนาซำ (หมู่ 7) ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
123-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำฮวย
    ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
380-0-30
2561 ป่าชุมชนบ้านติ้วน้อยพัฒนา
    บ้านติ้วน้อยพัฒนา (หมู่ 14) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า :
28-3-30
2561 ป่าชุมชนบ้านนาแขม
    ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
263-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกกทอง หมู่ที่ 4
    บ้านกกทอง (หมู่ 4) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
131-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศาลาน้อย
    บ้านศาลาน้อย (หมู่ 15) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
26-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสีเทียน
    บ้านนาสีเทียน (หมู่ 10) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
216-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านก้างปลา
    ก้างปลา (หมู่ 5) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
171-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนามแท่ง
    บ้านหนามแท่ง (หมู่ 7) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,469-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยอ้อย
    บ้านห้วยอ้อย (หมู่ 13) ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
82-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาข่า
    นาข่า (หมู่ 5) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,100-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเมย
    ห้วยน้ำเมย (หมู่ 7) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,017-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปากโป่ง
    บ้านปากโป่ง (หมู่ 6) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,615-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำมี
    ห้วยน้ำมี (หมู่ 3) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
929-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 1) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,010-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแก่งม่วง
    แก่งม่วง (หมู่ 7) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
90-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกกแหนเก่า
    กกแหนเก่า (หมู่ 5) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
610-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหมูม่น
    นาหมูม่น (หมู่ 2) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,022-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาฝา
    ห้วยปลาฝา (หมู่ 3) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,400-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยลาด
    ห้วยลาด (หมู่ 8) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,216-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเจียง
    นาเจียง (หมู่ 3) ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
130-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    บ้านหนองหลวง (หมู่ 4) ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหมากแข้ง
    บ้านหมากแข้ง (หมู่ 4) ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
188-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแก่งครก
    บ้านแก่งครก (หมู่ 9) ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
214-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเก่า
    ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
449-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาฮี
    นาฮี (หมู่ 6) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,478-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเบี้ย
    นาเบี้ย (หมู่ 7) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
455-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโพนหนอง
    โพนหนอง (หมู่ 8) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
221-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    บ้านนาโพธิ์ (หมู่ 2) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,618-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเหมืองแพร่
    บ้านเหมืองแพร่ (หมู่ 3) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
376-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาแห้วใหม่
    บ้านนาแห้วใหม่ (หมู่ 4) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,116-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแสงภา
    บ้านแสงภา (หมู่ 1) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,782-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาท่อน
    บ้านนาท่อน (หมู่ 4) ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
377-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านซำทอง
    บ้านซำทอง (หมู่ 4) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,900-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่
    บ้านม่วงไข่ (หมู่ 8) ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
109-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำแคม
    บ้านน้ำแคม (หมู่ 1) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
5,656-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปากยาง
    บ้านปากยาง (หมู่ 6) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
1,504-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยผุก
    บ้านห้วยผุก (หมู่ 2) ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
580-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    บ้านโคกใหญ่ (หมู่ 5) ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย
154-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    บ้านกลาง (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-2-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำแม่นาง จ.เลย
38-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังไห
    บ้านวังไห (หมู่ 4) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำแม่นาง จ.เลย
61-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปทุมวัน
    บ้านปทุมวัน (หมู่ 14) ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
86-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศูนย์พัฒนา
    บ้านศูนย์พัฒนา (หมู่ 6) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
58-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านซำม่วง
    บ้านซำม่วง (หมู่ 5) ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    หนองสิม (หมู่ 7) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,832-1-16
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 8) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
426-1-59
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 6) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,804-0-83
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหวาย
    หนองหวาย (หมู่ 5) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
9,784-0-15
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาปูน
    บ้านนาปูน (หมู่ 3) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,467-1-62
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวด่าน
    บ้านหัวด่าน (หมู่ 2) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,698-1-60
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนามาลา
    บ้านนามาลา (หมู่ 1) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,035-2-2
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าก่อ
    บ้านป่าก่อ (หมู่ 2) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,603-3-70
2558 โครงการป่ชุมชนบ้านนาแห้วเก่า
    นาแห้วเก่า (หมู่ 1) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,419-2-52
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่ง
    บุ่ง (หมู่ 6) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,546-1-32
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่งกูด
    บ้านโป่งกูด (หมู่ 4) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,565-1-37
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม
    บุ่งกุ่ม (หมู่ 1) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,105-0-72
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านปากหมัน
    ปากหมัน (หมู่ 4) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,997-1-60
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนา
    บ้านหัวนา (หมู่ 3) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,063-3-69
 
รวม
114,843-1-49
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :