หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
จำนวน 733 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาวง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ชอนกาเหว่า (หมู่ 4), พุลำใย (หมู่ 5) ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาสามยอด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาสามยอด (หมู่ 7) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่ศรีอุบล (หมู่ 6) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตลาดโพธิ์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ตลาดโพธิ์ (หมู่ 1) ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
28-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางคุณฑี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บางคุณฑี (หมู่ 8) ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
22-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยใหญ่ (หมู่ 7) ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังกา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังกา (หมู่ 6) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
28-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทองเลื่อน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทองเลื่อน (หมู่ 11) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกพร้าว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกพร้าว (หมู่ 5) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
28-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    อื่น ๆ
    หนองม่วง (หมู่ 2) ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
-
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 1) ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
287-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเที่ยงแท้
    อื่น ๆ
    เที่ยงแท้ (หมู่ 1) ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
-
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองกง (หมู่ 11) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
730-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาไพร
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาไพร (หมู่ 9) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ร่มโพธิ์ (หมู่ 11) ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองยาวสูง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองยาวสูง (หมู่ 9) ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 3) ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
53-1-35
2544 ป่าชุมชนบ้านวังยาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังยาง (หมู่ 8) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบุใหญ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บุใหญ่ (หมู่ 10) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองปรือ (หมู่ 8) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งแซง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งแซง (หมู่ 2) ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
832-2-55
2544 ป่าชุมชนบ้านพระพุทธบาทน้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พระพุทธบาทน้อย (หมู่ 10) ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
350-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบ่อโศก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ่อโศก (หมู่ 11) ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
150-0-0
2544 ป่าชุมชนหนองเชือก-หนองอ้อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองเชือก (หมู่ 5), หนองอ้อ (หมู่ 8), อ้อ (หมู่ 13) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
207-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอ้อ-
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    อ้อ (หมู่ 13) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
207-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองดู่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองดู่ (หมู่ 10) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
608-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหินแร่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองอ้อ (หมู่ 8), หินแร่ (หมู่ 6) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
600-0-0
2544 หนองเชือก-หนองอ้อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองเชือก (หมู่ 5) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
207-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนรัง-ปอแดง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนรัง (หมู่ 21), ปอแดง (หมู่ 10) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
43-3-0
2544 ป่าชุมชนโคกละหอก-โคกเขมร
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ช่องแมว แปลง 1-2 (หมู่ 3) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
420-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านส้มโฮง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ส้มโฮง (หมู่ 11) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
23-0-88
2544 ป่าชุมชนหนองเกวียนหล่ม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองบัวลอง (หมู่ 10) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
649-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สระแก้ว (หมู่ 6) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
90-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกบักโส
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โสกบก (หมู่ 4) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
59-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านประชาสามัคคี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ประชาสามัคคี (หมู่ 9) ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
172-2-15
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งไผ่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งไผ่ (หมู่ 5) ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
1,460-3-89
2544 ป่าชุมชนหนองข่า (แปลง 1)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองไผ่ล้อม (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกหนองข่า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทองหลาง (หมู่ 3) ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
400-0-0
2544 ป่าชุมชนหนองข่า (แปลง 3)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แดงใหญ่ (หมู่ 1), หนองไผ่ (หมู่ 2) ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
750-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวตะพาน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หัวตะพาน (หมู่ 11) ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
312-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวตะพาน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หัวตะพาน (หมู่ 5) ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
325-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลำพุก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลำพุก (หมู่ 14) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
187-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกะเพอโร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กะเพอโร (หมู่ 7) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
625-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปะปูล
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปะปูล (หมู่ 13) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
431-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขวาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ขวาว (หมู่ 12) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
381-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกจราบ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โคกจราบ (หมู่ 8) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
337-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโชค
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โชค (หมู่ 1) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
337-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอังกัญโพธิ์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    อังกัญโพธิ์ (หมู่ 4) ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลำดวน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลำดวน (หมู่ 7) ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
118-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกกลางสามัคคี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โคกกลางสามัคคี (หมู่ 5) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
106-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปราสาทเบง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปราสาทเบง (หมู่ 7) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
112-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตาลดำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ตาลดำ (หมู่ 5) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
5-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตาลหมัน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ตาลหมัน (หมู่ 8) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
17-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสมอ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองสมอ (หมู่ 6) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาหินแท่น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาหินแท่น (หมู่ 10) ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาผักกูด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาผักกูด (หมู่ 7) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
13-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองคุย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองคุย (หมู่ 5) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
3-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเขิน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองเขิน (หมู่ 5) ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
4-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสำนักตาเสือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สำนักตาเสือ (หมู่ 2) ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
3-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านช่องลม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ช่องลม (หมู่ 10) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
3-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านยางเอน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ยางเอน (หมู่ 6) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
16-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้อยหัว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้อยหัว (หมู่ 8) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
24-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปากแพรก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปากแพรก (หมู่ 5) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
12-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าใต้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าใต้ (หมู่ 5) ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
814-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองอ้อบน (หมู่ 3) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
39-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าระม้า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าระม้า (หมู่ 10) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
71-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านพญาล่าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พญาล่าง (หมู่ 8) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
82-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเกาะสาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เกาะสาน (หมู่ 6) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
28-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบอน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งบอน (หมู่ 1) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
8-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระโอ่ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สระโอ่ง (หมู่ 9) ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
18-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฉมัน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ฉมัน (หมู่ 2) ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองนาโรง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองนาโรง (หมู่ 7) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังดาบ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังดาบ (หมู่ 4) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองครกบน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คลองครกบน (หมู่ 6) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
122-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอ่าวกรูด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    อ่าวกรูด (หมู่ 3) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
422-2-58
2544 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านร่วมสุข
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านร่วมสุข (หมู่ 6) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านรื่นรมย์สามัคคี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    รื่นรมย์สามัคคี (หมู่ 9) ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
99-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกระบอก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งกระบอก (หมู่ 7) ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
130-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตรอกเกษร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ตรอกเกษร (หมู่ 2) ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางกระดาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บางกระดาน (หมู่ 4) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
18-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาน้อย (หมู่ 12) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองมะหาด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คลองมะหาด (หมู่ 14) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
189-1-72
2544 ป่าชุมชนบ้านอ่างเตย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    อ่างเตย (หมู่ 9) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
34-0-19
2544 ป่าชุมชนบ้านเขากล้วยไม้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขากล้วยไม้ (หมู่ 14) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
527-3-82
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ร่มโพธิ์ทอง (หมู่ 7) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
1,358-0-0
2544 ป่าชุมชนเกาะลอย (วัดเขาน้อย)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาน้อย (หมู่ 3) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
300-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าเขาไม้แก้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หลังเขา (หมู่ 3) ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตรอกเนียม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ตรอกเนียม (หมู่ 1) ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
30-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโคกอิถี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    อินไตรย์ (หมู่ 6) ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอินไตรย์
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านอินไตรย์ (หมู่ 6) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
126-2-50
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองหอย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คลองหอย (หมู่ 5) ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
7-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกะสัง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กะสัง (หมู่ 8) ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับม่วง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ซับม่วง (หมู่ 2) ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านประตูโขง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ประตูโขง (หมู่ 10) ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทัพหลวง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทัพหลวง (หมู่ 7) ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
120-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแซร์ออ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แซร์ออ (หมู่ 11) ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวใต้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองบัวใต้ (หมู่ 4) ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไร่สามศรี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไร่สามศรี (หมู่ 3) ต.วังสมบูรณ์ อ.กื่งวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหลักศิลา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองหลักศิลา (หมู่ 5) ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
1,700-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับพังโพด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
70-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับพงโพด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ซับพงโพด (หมู่ 11) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
70-2-0
2544 ป่าชุมชนตำบลกุดโบสถ์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านกุดโบสถ์ (หมู่ 1), บ้านท่าเยี่ยม (หมู่ 2), บ้านหนองลุมปุ๊ก (หมู่ 3), บ้านโคกเตาเหล็ก (หมู่ 4), บ้านสมบัติเจริญ (หมู่ 6), บ้านหนองแดง (หมู่ 7), บ้านโคกโจด (หมู่ 8), บ้านดอนโบสถ์ (หมู่ 9), บ้านใหม่โนนทอง (หมู่ 11), บ้านดอนไร่ (หมู่ 12), บ้านสมบัติพัฒนา (หมู่ 13), บ้านหนองบัวแดง (หมู่ 14), บ้านเตาเหล็กท่าช้าง (หมู่ 15), บ้านดอนโบสถ์พัฒนา (หมู่ 16) ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
1,302-3-5
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง
    อื่น ๆ
    โนนแดง (หมู่ 4) ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา
75-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกหนองประดู่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังสนวน (หมู่ 6) ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
500-0-0
2544 ป่าชุมชนหนองสะแกแปน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองไทร (หมู่ 4) ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
21-2-0
2544 ป่าชุนชนหนองสระแกแปน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ไทรงาม (หมู่ 9), หนองไทร (หมู่ 4) ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
21-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขามโนนสันติ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ขามโนนสันติ (หมู่ 9) ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
10-0-0
2544 ป่าชุมชนอนุรักษ์โนนหญ้านาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนหญ้านาง (หมู่ 8) ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
250-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    อื่น ๆ
    เมืองพลัลพลา (หมู่ 9) ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
232-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกซาด-โคกรักษ์
    อื่น ๆ
    โคกซาด (หมู่ 9), โคกรักษ์ (หมู่ 11) ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
97-1-88
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    อื่น ๆ
    กู่ศิลาขันธ์ (หมู่ 4) ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
195-0-0
2544 ป่าชุมชนอ่างลูกนก
    อื่น ๆ
    หนองม่วงใหญ่ (หมู่ 1) ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
400-0-0
2544 ป่าชุมชนนาตะคุ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาตะคุ (หมู่ 6) ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
94-2-0
2544 ป่าชุมชนรังเตี้ย
    อื่น ๆ
    ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร-หนองโกสีย์
    อื่น ๆ
    หนองโกสีย์ (หมู่ 8), โคกเพชร (หมู่ 10) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองผักโพด
    อื่น ๆ
    หนองผักโพด (หมู่ 5) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
150-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเมืองรัง
    อื่น ๆ
    ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
90-0-0
2544 ป่าชุมชนหนองม่วงตาฮิง
    อื่น ๆ
    หนองม่วงตาฮิง (หมู่ 7) ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
150-0-0
2544 ป่าชุมชนหนองหิน-หนองโน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สองคร (หมู่ 4) ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
564-3-52
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสรวง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองสรวง (หมู่ 1), หนองสรวงสามัคคี (หมู่ 6), หนองสรวงสันติสุข (หมู่ 9) ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
47-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหินฮาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหินฮาว (หมู่ 4) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านสร้างแก้ว (หมู่ 1) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
227-0-86
2544 ป่าชุมชนป่าโคกภูดิน บ้านโนนฆ้อง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านโนนฆ้อง (หมู่ 2) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
120-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหินตั้ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหินตั้ง (หมู่ 7) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
272-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกตลาดใหญ่ บ้านหัวบึง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหัวบึง (หมู่ 5) ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
150-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกล่าม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโคกล่าม (หมู่ 5) ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
400-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา บ้านส้มป่อยใหญ่
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านส้มป่อยใหญ่ (หมู่ 2) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
47-3-49
2544 ป่าชุมชนป่าช้า บ้านส้มป่อยน้อย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านส้มป่อยน้อย (หมู่ 3) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
78-1-88
2544 ป่าชุมชนป่าช้า บ้านหนองบัวน้อย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านหนองบัวน้อย (หมู่ 4) ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
10-2-71
2544 ป่าชุมชนโคกตลาดใต้ บ้านป่าเป้ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านป่าเป้ง (หมู่ 8) ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
600-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหนองยาง (หมู่ 8) ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
116-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโนนสูง (หมู่ 14) ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
406-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 10) ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
322-2-76
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหนองบัว (หมู่ 8) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
250-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแจ้งทับม้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านแจ้งทับม้า (หมู่ 10) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
219-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านโสกน้ำขุ่น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโสกน้ำขุ่น (หมู่ 11) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
30-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกบะวัด บ้านแก้งค้อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านแก้งค้อ (หมู่ 2) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยบง (หมู่ 2) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าไฮ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ท่าไฮ (หมู่ 11) ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
188-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดูนเลา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดูนเลา (หมู่ 10) ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไทยสมพร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไทยสมพร (หมู่ 5), บ้านไทยสมพร (หมู่ 5) ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
800-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเมืองนาซำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เมืองนาซำ (หมู่ 10) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกุดดู่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กุดดู่ (หมู่ 4) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
330-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ชัยเจริญ (หมู่ 4) ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
90-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเมืองทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เมืองทอง (หมู่ 10) ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
106-1-0
2544 จังหวัดวา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    จังหวัดวา (หมู่ 7) ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
112-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอู่โลก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    อู่โลก (หมู่ 6) ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
106-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมะลูจรุง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    มะลูจรุง (หมู่ 5) ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
100-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโนนทราย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แดง (หมู่ 3) ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ
800-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าห้วยสำราญ แปลงที่ 3
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หว้าน (หมู่ 5) ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ
850-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าห้วยสำราญ แปลงที่ 3
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ข้าวดอ (หมู่ 4) ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าแตงเซง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แดนอุดม (หมู่ 11) ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
54-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าฝั่งขวาห้วยขยุง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งสว่าง (หมู่ 6), นารังกา (หมู่ 15), นารังกาใต้ (หมู่ 1), โนนพิทักษ์ (หมู่ 16) ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
273-1-0
2544 ป่าชุมชนป่าโนนทราย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โนน (หมู่ 8) ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
350-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโนนทราย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ซำ (หมู่ 5) ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
600-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโคกสะแบงน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำคำ (หมู่ 11) ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโนนตะลองกอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    จานแสนไชย (หมู่ 7), จานแสนไชย (หมู่ 10) ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
600-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าหนองพะเนา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปะโด๊ะ (หมู่ 8), พะเนา (หมู่ 9) ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าห้วยทาและป่าห้วยขะยุง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขิน (หมู่ 1), โนนสว่าง (หมู่ 6), โนนหนองสิม (หมู่ 3), โนนหนองสิม (หมู่ 5) ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
265-2-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงยาง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    จานตะโนน (หมู่ 10) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
835-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    สำลาก (หมู่ 12) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
380-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงยาง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    จานตะโนน (หมู่ 11) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
250-0-0
2544 ป่าชุมชนป่ากุดกระเสียนดงชี
   
    ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำเกิ่ง
   
    ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
288-0-26
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำคำน้อย (แปลงที่ 1-4)
   
    ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
1,196-3-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงน้ำคำ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    คำเกิ่ง (หมู่ 9) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
260-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์-บ้านนาหนองล้ำ
   
    ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
250-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์บ้านนาหนองล้ำ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ยางธาตุ (หมู่ 5) ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
250-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนหนองประทาย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    สมบูรณ์ (หมู่ 8) ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
231-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนดงสวนหญ้า
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โนนตาล (หมู่ 4) ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
220-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงทำเล
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาโหนนน้อย (หมู่ 5) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
380-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าโนนหุ่ง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาโหนนเหนือ (หมู่ 2) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
310-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านโนนแดง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โนนแดง (หมู่ 5) ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
60-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านสร้างเม็ก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    สร้างเม็ก (หมู่ 4) ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
26-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงป่าช้า
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    สร้างขุนศรี (หมู่ 1) ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
50-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านบ่งมั่ง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ่งมั่ง (หมู่ 7) ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
10-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าดงหนองอีเฒ่า
   
    ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
113-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านเหล่าแดง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    เหล่าแดง (หมู่ 8) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
10-0-67
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านกระบูน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    กระบูน (หมู่ 3) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
50-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตาบ้านกลาง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    กลาง (หมู่ 1) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
20-2-15
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงปู่ตา
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    น้ำคำ (หมู่ 3) ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
148-0-12
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านนางาม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นางาม (หมู่ 6) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
70-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแหน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองแหน (หมู่ 7) ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
40-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแหน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองแหน (หมู่ 1) ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
60-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านแหล่งหนู
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    แหล่งหนู (หมู่ 6) ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
331-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดพันเขียว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    กุดพันเขียว (หมู่ 5) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
232-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านคูสองชั้น
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    คูสองชั้น (หมู่ 4) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
112-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตุ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองตุ (หมู่ 12) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
130-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตุ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองตุ (หมู่ 6) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
70-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านปลาปึ่ง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ปลาปึ่ง (หมู่ 2) ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
300-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านช่องเม็ก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ช่องเม็ก (หมู่ 16) ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
62-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านช่องเม็ก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ช่องเม็ก (หมู่ 4) ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
20-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองโสน (หมู่ 10) ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
28-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านคึมยาว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    คึมยาว (หมู่ 7) ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายจีด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านวังอ้ายจีด (หมู่ 3) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนพนังใหญ่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านสำนักดูมกา (หมู่ 5) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
587-0-0
2544 ป่าชุมชนภูเขาคอก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหัวสะพาน (หมู่ 6) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3,000-0-0
2544 ป่าชุมชนโนนม่วง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโนนม่วง (หมู่ 8) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าบอน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านท่าบอน (หมู่ 8) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
8-0-0
2544 ป่าชุมชนเขาช่องแคบ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ท่าบอน (หมู่ 8) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
506-0-0
2544 ป่าชุมชนโนนแจ้ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองคลอง (หมู่ 5) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองบัวน้อย (หมู่ 4) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
44-0-0
2544 ป่าชุมชนโสกปลาดุก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนชุมช้าง (หมู่ 7), โสกปลาดุก (หมู่ 2), ท่าช้าง (หมู่ 1) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
6-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับหมี (แปลงที่ 2 )
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านซับหมี (หมู่ 6) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับหมี (แปลงที่ 1 )
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านซับหมี (หมู่ 6) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
42-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำลาด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านน้ำลาด (หมู่ 4) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
570-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังตาท้าว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านวังตาท้าว (หมู่ 3) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
1,400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมะกอกงาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านมะกอกงาม (หมู่ 3) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
75-0-0
2544 ป่าชุมชนเขาหวด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านนายางกลัก (หมู่ 1) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
324-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายโพธิ์ (แปลงที่ 2 )
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านวังอ้ายโพธิ์ (หมู่ 4) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายโพธิ์ (แปลงที่ 1 )
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านวังอ้ายโพธิ์ (หมู่ 4), บ้านสวนสวรรค์ (หมู่ 12) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
1,150-0-0
2544 ป่าชุมชนโสกหัวควาย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกม่วง (หมู่ 9) ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
92-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้าหนองบก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 6) ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
16-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกโนนกลาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองแต้ (หมู่ 5) ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกหนองห้าง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สระปทุม (หมู่ 9), ซำมูลนาก (หมู่ 3), สระแคน (หมู่ 8) ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
48-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกระถินพัฒนา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านทุ่งกระถินพัฒนา (หมู่ 10) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านก้าวหน้าสามัคคี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านก้าวหน้าสามัคคี (หมู่ 6) ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
22-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหนองแดง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านนาหนองแดง (หมู่ 6) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสงยาง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านสงยาง (หมู่ 6) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหล่าแก้วแมง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านเหล่าแก้วแมง (หมู่ 5) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกจั๊กจั่น
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านโคกจั๊กจัน (หมู่ 3) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยกระแสน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านห้วยกระแสน (หมู่ 7) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำไผ่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านคำไผ่ (หมู่ 8) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำโพน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านคำโพน (หมู่ 9) ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
288-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยงูเหลือม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านห้วยงูเหลือม (หมู่ 5) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทวีผล
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านทวีผล (หมู่ 6) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกุงชัย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านกุงชัย (หมู่ 10) ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
93-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 8) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
155-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองสองห้อง (หมู่ 10) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
42-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกุดเต่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กุดเต่า (หมู่ 7) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
127-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยเตย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยเตย (หมู่ 3) ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
44-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกกลาง (หมู่ 11) ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
26-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจอกโนนภูทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนภูทอง (หมู่ 4) ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสูง (หมู่ 8) ต.โคกม่วง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
35-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองลุมพุก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองลุมพุก (หมู่ 12) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โพนงาม (หมู่ 4) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
185-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาพัง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาพัง (หมู่ 2) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
96-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเตาไห
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เตาไห (หมู่ 1) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
250-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเชียงดา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เชียงดา (หมู่ 1) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
110-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาไชยฟอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาไชยฟอง (หมู่ 6) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สร้างแก้ว (หมู่ 4) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
75-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเสรีพัฒนา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เสรีพัฒนา (หมู่ 5) ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
82-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองจิก (หมู่ 12) ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไร่พวย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ไร่พวย (หมู่ 4) ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยสีเสียด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยสีเสียด (หมู่ 5) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
19-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนตะวัน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนตะวัน (หมู่ 14) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
66-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาดอกคำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาดอกคำ (หมู่ 2) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาแปนใต้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาแปนใต้ (หมู่ 9) ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมีชัย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    มีชัย (หมู่ 2) ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
12-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงนกกก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงนกกก (หมู่ 6) ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
38-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนหมู
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนหมู (หมู่ 5) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
700-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองผือ (หมู่ 7) ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนขม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนขม (หมู่ 8) ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
22-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เดื่อ (หมู่ 2) ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
56-1-97
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนปอ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนปอ (หมู่ 5) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านชัยบาดาล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ชัยบาดาล (หมู่ 2) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสว่าง (หมู่ 1) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
280-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังนอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหล่าน้อย (ป่าภูอ่างเงิน)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหล่าน้อย (หมู่ 4) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
150-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหลุบปึ้ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หลุบปึ้ง (หมู่ 1) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
903-2-47
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบสามัคคี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำดิบสามัคคี (หมู่ 12) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองห่าย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองห่าย (หมู่ 1) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสันป่ายาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สันป่ายาง (หมู่ 2) ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสันป่าสัก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สันป่าสัก (หมู่ 1) ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็กกลวง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ขี้เหล็กหลวง (หมู่ 6) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
36-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็กน้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ขี้เหล็กน้อย (หมู่ 1) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
7-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าห้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่าห้า (หมู่ 9) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่าตึง (หมู่ 7) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าแงะ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่าแงะ (หมู่ 4) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าเหียง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่าเหียง (หมู่ 1) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
120-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแพะประทาน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แพะประทาน (หมู่ 7) ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเด่น-นาทราย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เด่น-นาทราย (หมู่ 6) ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยโป่ง (หมู่ 11) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสันวิไล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สันวิไล (หมู่ 9) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
430-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเด่นสวรรค์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เด่นสวรรค์ (หมู่ 16) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสว่างวงพัฒนา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สว่างวงพัฒนา (หมู่ 15) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
450-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยเรือแม่เอิบ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยเรือแม่เอิบ (หมู่ 12) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
2,950-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองบัวคำ (หมู่ 10) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่เทย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แม่เทย (หมู่ 6), แม่เทยพัฒนา (หมู่ 14), แม่เทยสามัคคี (หมู่ 13) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
733-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวงศ์ษาพัฒนา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วงศ์พัฒนา (หมู่ 1) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองมะล้อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองมะล้อ (หมู่ 2) ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
675-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเย็น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยน้ำเย็น (หมู่ 7) ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
250-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยแหน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยแหน (หมู่ 2) ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
1,800-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่ป่าไผ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แม่ป่าไผ่ (หมู่ 1) ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
325-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่ป้อกเหนือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แม่ป้อกเหนือ (หมู่ 5) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
330-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่อีไฮ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แม่อีไฮ (หมู่ 2) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
1,250-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสบเฟือง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สบเฟือง (หมู่ 2) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งฝาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งฝาง (หมู่ 6) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่ต๋ำใต้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แม่ต๋ำใต้ (หมู่ 10) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
6-0-0
2544 ป่าขุมชนบ้านแม่กึ๊ด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่กึ๊ด (หมู่ 1) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยหลวง (หมู่ 12) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
800-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหล่ายาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เหล่ายาว (หมู่ 4) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
15-0-0
2544 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านปันเหนือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปันเหนือ (หมู่ 4) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
42-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแป้นใต้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แป้นใต้ (หมู่ 6) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
640-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสาเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สาเหนือ (หมู่ 4) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
480-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสบหก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สบหก (หมู่ 2) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
470-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแป้นเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แป้นเหนือ (หมู่ 1) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
360-0-0
2544 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านสามัคคี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 5) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าแม่สุก-แม่สอย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ศรีบุญเรือง (หมู่ 3) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
100-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าแม่สุก-แม่สอย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่สุก (หมู่ 1) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสามัคคี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 6) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
800-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงม่วย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงม่วย (หมู่ 6) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนทอง (หมู่ 8) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
45-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านต่างคำ (แปลง 1-2)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ต่างคำ (หมู่ 2) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
175-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำบอน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คำบอน (หมู่ 8) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน (แปลง 1-2)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองแคน (หมู่ 5) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองหล่ม (หมู่ 3) ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
131-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคก
   
    บ้านโคก (หมู่ 9) ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคก
   
    ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองคูณ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองคูณ (หมู่ 7) ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
256-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำจั้น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำจั่น (หมู่ 6) ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
81-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนมี้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โนนมี้ (หมู่ 2) ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
66-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองบัว (หมู่ 7) ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
118-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตลาดเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ตลาดเหนือ (หมู่ 13) ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
75-0-0
2544 ป่าชุมชนโคบ้านนากลาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นากลาง (หมู่ 12) ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
49-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวสระ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หัวสระ (หมู่ 8) ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
126-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองขี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองขี (หมู่ 7) ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
114-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองโนใต้ (แปลงที่ 1-2)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองโนใต้ (หมู่ 7) ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
524-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหล่าจั่น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เหล่าจั่น (หมู่ 13) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
143-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหล่าจั่น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เหล่าจั่น (หมู่ 5) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
75-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาฝาย (โคกบักตู้)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาฝาย (หมู่ 6) ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
56-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหลุบควัน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หลุบควัน (หมู่ 10) ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หัวฝาย (หมู่ 6) ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
206-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองแคน (หมู่ 3) ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
275-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหลุบ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหลุบ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขวา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขวา (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
119-3-41
2544 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์น้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โพธิ์น้อย (หมู่ 6) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าม่วง (หมู่ 3) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสวายโดด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สวายโดด (หมู่ 8) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านภูดิน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ภูดิน (หมู่ 10) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระบัว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สระบัว (หมู่ 1) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระแบง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สระแบง (หมู่ 2) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงช้าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงช้าง (หมู่ 2) ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
77-3-47
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวบ่อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หัวบ่อ (หมู่ 3) ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสนามชัย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สนามชัย (หมู่ 10) ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองเม็ก (หมู่ 8) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านผักแว่น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ผักแว่น (หมู่ 8), ผักแว่น (หมู่ 12) ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
13-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนวิเวก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนวิเวก (หมู่ 4) ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวารีเกษม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วารีเกษม (หมู่ 2) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
1,131-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโปโล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนยูง-โปโล (หมู่ 9), ดอนยูง-โปโล (หมู่ 10), ดอนยูง-โปโล (หมู่ 13), ดอนยูง-โปโล (หมู่ 17) ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
29-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกศรี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกศรี (หมู่ 3) ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
875-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกใหญ่บ้านนามล
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นามล (หมู่ 2) ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
181-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกป่าทรีย์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองห้าง (หมู่ 1), หนองห้าง (หมู่ 2), หนองห้าง (หมู่ 6), หนองห้าง (หมู่ 7), หนองห้าง (หมู่ 8) ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
253-2-0
2544 ป่าชุมชนป่าโคกบักบาด-ดอนเจ้าปู่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 2), หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 4), หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 5), หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 9) ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
105-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนกำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาเชือก (หมู่ 2), นาเชือก (หมู่ 11) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
54-2-0
2544 ป่าชุมชนป่าดอนกู่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังฝั่งแดง (หมู่ 8), (หมู่ ) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
186-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนกำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาเชือก (หมู่ 11) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
60-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 1
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกดินแดง (หมู่ 1) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
249-0-0
2544 ป่าโคกดินแดงบ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 2
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนศิลาอาสน์ (หมู่ 2) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คำเหมือนแก้ว (หมู่ 9) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านคำมันปลา หมู่ 6
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คำมันปลา (หมู่ 6) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
249-0-0
2544 ป่าโคกดินแดงบ้านป่าหวาย หมู่ 4
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกป่าหวาย (หมู่ 4) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 3
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คำเหมือดแก้ว (หมู่ 3) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านหนองรัง หมู่ 8
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คำมะโฮ (หมู่ 7) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านคำมะโฮ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คำมะโฮ (หมู่ 7) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
249-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่ากุง แปลงที่ 1-2
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่ากุง (หมู่ 5) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
574-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้าหนองมันปลา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โพนสวาง (หมู่ 4) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
118-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โพนสว่าง (หมู่ 4) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
118-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้าโคกบ่ะลวงชัย/ดอนเจ้าปู่(แปลงที่1-2)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยเสือเต้น (หมู่ 2) ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
71-1-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้าคำต่างล่าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โจด (หมู่ 4) ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
28-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าเกาะมหาราช
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองสามขา (หมู่ 5) ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
193-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าบ่ะเติ่งเลิ่ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คำไผ่ (หมู่ 6) ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
178-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าดอนเจ้าปู่/ป่าช้าและป่าหนองบัว(แปลงที่1-3)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    อู้ (หมู่ 4) ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
51-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบ้านดงนิมิต (แปลงที่ 1-2)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงนิมิต (หมู่ 7) ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โพนงาม (หมู่ 5) ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
81-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกุดไห
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กุดไห (หมู่ 1) ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร
446-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอูนโคก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    อูนโคก (หมู่ 1) ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
159-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองเหมือดเมี่ยง (หมู่ 7) ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองเม็ก (หมู่ 12) ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านพรสวรรค์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พรสวรรค์ (หมู่ 13) ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
75-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกสีนวล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกสีนวล (หมู่ 11) ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
35-0-0
2544 ป่าชุมชนห้วยเป็ดกาบ้านบ่อร้าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ่อร้าง (หมู่ 3) ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
128-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไทยเจริญ (หมู่ 8) ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
75-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทันสมัย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทันสมัย (หมู่ 7) ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
9-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองกุง (หมู่ 3) ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
12-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านชัยชนะ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ชัยชนะ (หมู่ 3) ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
70-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกไชยวาน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โคกไชยวาน (หมู่ 4) ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
16-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนสร้างไพร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนสร้างไพร (หมู่ 1) ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
70-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านจัดสรร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    จัดสรร (หมู่ 14) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหลุบเลา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หลุบเลา (หมู่ 1) ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
65-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนางเติ่งสามัคคี (แปลงที่ 1-2)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นางเติ่งสามัคคี (หมู่ 13) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านยางโล้น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ยางโล้น (หมู่ 12) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
21-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบ่อเดือนห้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ่อเดือนห้า (หมู่ 10) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
12-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง หมู่ที่ 13
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ผึ้ง (หมู่ 13) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
92-2-16
2544 ป่าชุมชนบ้านวังกระแส หมู่ที่ 4
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    วังกระแส (หมู่ 4) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
177-0-25
2544 ป่าชุมชนบ้านวังกระแส หมู่ที่ 3
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    วังกระแส (หมู่ 3) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
54-0-69
2544 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง หมู่ที่ 15
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ผึ้ง (หมู่ 15) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
38-1-48
2544 ป่าชุมชนบ้านชะโงม หมู่ที่ 5
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ชะโงม (หมู่ 5) ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
140-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนสวรรค์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โพนสวรรค์ (หมู่ 2) ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
448-0-11
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 17
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งมน (หมู่ 17) ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
122-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำสว่าง หมู่ที่ 6
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คำสว่าง (หมู่ 6), คำสว่าง (หมู่ 6), คำสว่าง (หมู่ 6) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
1,044-3-26
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่วังเชือม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่วังเชือม (หมู่ 9) ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาเรียง หมู่ที่ 7
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาเรียง (หมู่ 7) ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนทา หมู่ที่ 2
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โพนทา (หมู่ 2), โพนทา (หมู่ 2) ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
316-3-97
2544 ป่าชุมชนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังโพธิ์ (หมู่ 6) ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
76-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยพระ (หมู่ 9) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
48-0-82
2544 ป่าชุมชนป่าดงกระแส บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาดอกไม้ (หมู่ 12), นาดอกไม้ (หมู่ 12), นาดอกไม้ (หมู่ 12), นาดอกไม้ (หมู่ 12) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
1,924-3-93
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ 15
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนแดงน้อย (หมู่ 15) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
124-2-33
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าจำปา (หมู่ 2), ท่าจำปา (หมู่ 2) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
943-1-80
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนแดง (หมู่ 8) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
199-2-55
2544 ป่าชุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ 17
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    รามราช (หมู่ 17) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
211-3-75
2544 ป่าชุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ 2
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    รามราช (หมู่ 2) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
130-1-93
2544 ป่าขุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ 14
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    รามราช (หมู่ 14) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
147-1-25
2544 ป่าชุมชนป่าดงคำเฮือ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองไฮ (หมู่ 5) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
1,245-3-80
2544 ป่าชุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ 1
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    รามราช (หมู่ 1) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
221-1-32
2544 ป่าชุมชนบ้านดงยอใต้ หมู่ที่ 7
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงยอใต้ (หมู่ 7) ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
18-2-80
2544 ป่าชุมชนบ้านดงป่ายูง หมู่ที่ 9
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงป่ายูง (หมู่ 9), ดงป่ายูง (หมู่ 9), ดงป่ายูง (หมู่ 9), ดงป่ายูง (หมู่ 9), ดงป่ายูง (หมู่ 9) ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
140-3-37
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ 9
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนข้าวหลาม (หมู่ 9) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
80-0-61
2544 ป่าชุมชนบ้านขอนกองใหม่ หมู่ที่ 10
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ขอนกองใหม่ (หมู่ 10) ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
65-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนางามใต้ หมู่ที่ 4
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นางามใต้ (หมู่ 4) ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่1
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ค้อ (หมู่ 1) ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
71-2-27
2544 ป่าชุมชนบ้านนาผักหม หมู่ที่ 2
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาผักหม (หมู่ 2) ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
45-1-34
2544 ป่าชุมชนบ้านกุดโง้ง (ป่าภูผาเจี้ย)
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านกุดโง้งน้อย (หมู่ 5) ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
363-0-0
2544 ป่าชุมชนตำบลบ้านโคก
   
    บ้านหนองบัว (หมู่ 3), บ้านป่ากล้วย (หมู่ 4), บ้านพังคอง (หมู่ 5), บ้านสงเปลือย (หมู่ 6), บ้านโคกหินตั้ง (หมู่ 11), บ้านหนองแวงเหนือ (หมู่ 8), บ้านหนองแวงใต้ (หมู่ 9), บ้านพังคองใต้ (หมู่ 10), บ้านโนนสะอาด (หมู่ 12), บ้านหนงอโจด (หมู่ 13) ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
16,597-1-56
2544 ป่าชุมชนบ้านนาโด่
   
    ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
1,253-3-85
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองนำ้เต้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหนองนำ้เต้า (หมู่ 2) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
458-0-58
2544 ป่าชุมชนบ้านาโสก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านนาโสก (หมู่ 1) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
866-1-85
2544 ป่าชุมชนบ้านนาบอน
   
    ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
149-2-70
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหัวภู
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาหัวภู (หมู่ 9) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
448-0-27
2544 ป่าชุมชนบ้านส้มป่อย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านส้มป่อย (หมู่ 2) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
133-3-26
2544 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาสีนวน (หมู่ 1) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
395-0-68
2544 ป่าชุมชนบ้านโค้งสำราญ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โค้งสำราญ (หมู่ 10) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
817-0-20
2544 ป่าชุมชนบ้านดงมัน(ภูวัด)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านดงมัน (หมู่ 5) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
186-1-40
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โนนสวรรค์ (หมู่ 11) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
317-1-63
2544 ป่าชุมชนบ้านสงเปลือย บ้านไร่
   
    สงเปือย (หมู่ 4), สงเปือย (หมู่ 9) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
338-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสงเปือย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านสงเปือย (หมู่ 3) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
2,005-1-28
2544 ป่าชุมชนบ้านด่านมน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ด่านมน (หมู่ 4) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
176-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านด่านยาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านด่านยาว (หมู่ 8) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
51-2-65
2544 ป่าชุมชนบ้านป่งแดง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านป่งแดง (หมู่ 4) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
799-0-68
2544 ป่าชุมชนวัดป่าสัก บ้านบังอี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านบังอี (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
118-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขอนแก่น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านขอนแก่น (หมู่ 2) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด (ภูก๋อง)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สมสะอาด (หมู่ 6) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มเกล้าผัง 1 หมู่ที่ 2
   
    ร่มเกล้าผัง 1 (หมู่ 2) ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
252-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มเกล้าผัง 2 หมู่ 1
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ร่มเกล้าผัง 2 (หมู่ 1) ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าชาด หมู่ที่ 1
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่าชาด (หมู่ 1) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
78-0-0
2544 บ้านนาหว้า
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาหว้า (หมู่ 4) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
348-3-15
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า (ป่านิคม)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาหว้า (หมู่ 9) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
61-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านภูผาหอม (ป่านิคม)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ภูผาหอม (หมู่ 8) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
102-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกระยัง (ป่าดอนหัวลิง)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองกระยัง (หมู่ 6) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
139-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านภูวง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ภูวง (หมู่ 5) ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
84-3-97
2544 ป่าชุมชนบ้านแก่งนาง ป่าช้าบ้านแก่งนาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แก่งนาง (หมู่ 7), แก่งนาง (หมู่ 11) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
44-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาโคกกุง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านกกตูม (หมู่ 3) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
1,706-0-34
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าไม้พัฒนา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านป่าไม้พัฒนา (หมู่ 2) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
82-0-8
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
   
    ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
453-0-2
2544 ป่าชุมชนตำบลบ้านซ่ง (ภูจ้อก้อ)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ซ่ง (หมู่ 2), ซ่ง (หมู่ 6), นาสีนวน (หมู่ 1), โนนก่อ (หมู่ 5), โนนสังข์ศรี (หมู่ 3), โนนสังข์ศรี (หมู่ 7), โพธิ์ศรี (หมู่ 4), ป่าชุมชนอ.บ.ต.บ้านซ่ง (หมู่ ) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
758-1-57
2544 ป่าชุมชนโคกออนซอน บ้านโนนสว่าง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโนนส่ว่าง (หมู่ 5) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
163-0-0
2544 ป่าชุมชนนาปุ่ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาปุ่ง (หมู่ 7) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
263-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตาเปอะ
   
    ตาเปอะ (หมู่ 8) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
1,289-0-2
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนป่าแดง
   
    โนนป่าแดง (หมู่ 5) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
993-3-94
2544 ป่าชุมชนบ้านกกตูมหวาน
   
    ตูมหวาน (หมู่ 7) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
275-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตูมหวาน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ตูมหวาน (หมู่ 3) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
1,143-2-9
2544 ป่าชุมชนบ้านคำบก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านคำบก (หมู่ ) ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
380-3-39
2544 ป่าชุมชนบ้านโกช่วย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โกช่วย (หมู่ 10) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
160-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำเขียว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองน้ำเขียว (หมู่ 5) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
560-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังลึก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังลึก (หมู่ 4) ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
97-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่สำเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่สำใต้ (หมู่ 1) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
96-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสะพานยาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สะพานยาว (หมู่ 10) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
96-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่สำเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่สำเหนือ (หมู่ 2) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
96-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านศรีสวรรค์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ศรีสวรรค์ (หมู่ 2) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
205-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังตามน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังตามน (หมู่ 6) ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโซกม่วง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โซกม่วง (หมู่ 12) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
96-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านศรีน้ำดิบ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ศรีน้ำดิบ (หมู่ 10) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเด่นดีหมี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เด่นดีหมี (หมู่ 7) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
96-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนสว่าง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนสว่าง (หมู่ 10) ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
68-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่บ่อทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่บ่อทอง (หมู่ 6) ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
68-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกลางดง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กลางดง (หมู่ 3) ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
68-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมณเฑียรทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    มณเฑียรทอง แปลงที่ 1-2 (หมู่ 15) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบึงพิง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บึงพิง แปลงที่ 1-2 (หมู่ 10) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
9-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองตะเคียน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองตะเคียน (หมู่ 9) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองหนองนา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองนา (หมู่ 8) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
6-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบึงบอน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บึงบอน แปลงที่ 1-2 (หมู่ 6) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
9-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหลวง (หมู่ 5) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
10-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงกวาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงกวาง (หมู่ 3) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
17-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเนินยาว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เนินยาว (หมู่ 4) ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
3-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองนาดำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองนาดำ (หมู่ 5) ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาพระ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาพระ (หมู่ 3) ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลำชะล่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ลำชะล่า (หมู่ 2) ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
-
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วงกรวดใหญ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วงกรวดใหญ่ (หมู่ 9) ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองขุด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองขุด (หมู่ 5) ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
18-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาทราย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาทราย (หมู่ 10) ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 8) ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
-
2544 ป่าชุมชนบ้านบึงทับจั่น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บึงทับจั่น (หมู่ 3) ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
-
2544 ป่าชุมชนบ้านซำเรียง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ซำเรียง (หมู่ 8) ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าเขาชะอม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งโตนด (หมู่ 9), บุ่งคล้า (หมู่ 1), หนองระมาน (หมู่ 6) ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
625-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงแขวน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาบ่อทอง (หมู่ 10), ดงแขวน (หมู่ 6), หนองโก (หมู่ 7) ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
2,437-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยตูม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยตูม (หมู่ 1) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาคณฑา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาคณฑา (หมู่ 5) ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโป่งนกแก้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โป่งนกแก้ว (หมู่ 7) ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาสัก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาสัก (หมู่ 4) ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าแหน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าแหน (หมู่ 2) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
194-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ไร่ (หมู่ 8) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
19-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าแม่สุก-แม่สอย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำโจ้ (หมู่ 8) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำจำ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำจำ (หมู่ 3) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสบลี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สบลี (หมู่ 6) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเกาะ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เกาะ (หมู่ 10) ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังข่า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังข่า (หมู่ 7) ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
2,200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่ง (หมู่ 5) ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
1,200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยโป่ง (หมู่ 1) ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าควง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าควง (หมู่ 9) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยหูด แปลง 1-2
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
858-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาคันทุง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาคันทุง (หมู่ 6) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองกวาง (หมู่ 2) ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
2,390-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวัดป่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วัดป่า (หมู่ 9) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังโป่ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังโป่ง (หมู่ 4) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
230-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำลอก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านน้ำลอก (หมู่ 13) ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
140-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังปรากฎ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังปรากฎ (หมู่ 9) ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
500-0-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติดอยแสลงใต้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แม่หลู้ (หมู่ 11) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
212-2-0
2544 ป่าชุมชนอ่างเก็บน้ำแม่ยุ้น
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    แม่ยุ้น (หมู่ 9) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
189-3-37
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยยะ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงพัฒนา (หมู่ 9) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
150-0-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยซาน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลองลือบุญ (หมู่ 8) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
140-2-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยป้อม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ศรีมูลเรือง (หมู่ 7) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
515-2-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยซาน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลองลือบุญ (หมู่ 3) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
161-2-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยกั้ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนุน (หมู่ 1) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
206-0-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยโปร่ง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนุนเหนือ (หมู่ 10) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
182-3-25
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยศาลา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งน้าว (หมู่ 2) ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
175-0-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติม่อนมะปิน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เด่นนางฟ้อง (หมู่ 4) ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
196-3-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติม่อนป่าไร่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่ายุบ (หมู่ 4) ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
106-1-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระธาตุดอยก้อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังชิ้น (หมู่ 2) ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
70-1-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติหาดทรายขาว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หมู่บ้านที่ 1 (หมู่ 2) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
154-2-75
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำพาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำพาง (หมู่ 4) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำแนะ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำแนะ (หมู่ 3) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตองเจริญราษฎร์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ตองเจริญราษฏร์ (หมู่ 6) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหมัน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาหมัน (หมู่ 4) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฝาย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ฝาย (หมู่ 7) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
8-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนแก้ว (หมู่ 4) ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
3,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนน้ำยาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนน้ำยาว (หมู่ 10) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
217-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าควาย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าควาย (หมู่ 3) ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน
3-0-0
2544 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านสะเลียม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านสะเลียม (หมู่ 3) ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
56-0-0
2544 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านป่างิ้ว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านป่างิ้ว (หมู่ 4) ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
10-0-0
2544 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านป่าค่า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านป่าค่า (หมู่ 6) ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำแก่นใต้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำแก่นใต้ (หมู่ 5) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
270-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสบยาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สบยาว (หมู่ 7) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองรัง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองรัง (หมู่ 4) ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
539-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคั้งถี่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คั้งถี่ (หมู่ 13) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยคำ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยคำ (หมู่ 11) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
1,312-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงป่าสัก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงป่าสัก (หมู่ 10) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบุปผาราม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บุปผาราม (หมู่ 9) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ฝั่งหมิ่น (หมู่ 7) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเมืองรวง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เมืองรวง (หมู่ 5) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่สาด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่สาด (หมู่ 4) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
1,200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง(แปลง 1)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองสองห้อง (หมู่ 8) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าสัก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่าสัก (หมู่ 2) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
151-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งม่านเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งม่านเหนือ (หมู่ 13) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
625-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยชมภู
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยชมภู (หมู่ 11) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
108-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านจำบอน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    จำบอน (หมู่ 5) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
24-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเตา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองเตา (หมู่ 4) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
600-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขวากใต้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ขวากใต้ (หมู่ 4) ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
2,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ต้าบุญยืน (หมู่ 3) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านยางฮอม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ยางฮอม (หมู่ 12) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
3,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านงามเมือง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    งามเมือง (หมู่ 11) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 10) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวงเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านห้วยหลวงเหนือ (หมู่ 5) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีเกิด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งศรีเกิด (หมู่ 3) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสบห้วย(แปลงที่1-2)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สบห้วย (หมู่ 1) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
68-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยหมากเอียก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยหมากเอียก (หมู่ 14) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
100-0-0
2544 ป่าชุมชนห้วยดอกเอื้องแลวและห้วยไม้ฮ่างห้วยดีหมี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ประชาร่วมใจ (หมู่ 10) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตาดควัน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ตาดควัน (หมู่ 15) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
80-0-0
2544 ป่าชุมชนวัดป่าบ้านไทรทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไทรทอง (หมู่ 6) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคีรีสุวรรณ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านคีรีสุวรรณ (หมู่ 7) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
112-0-14
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าซางงาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านป่าซางงาม (หมู่ 2) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
1,090-3-38
2544 ป่าชุมชนบ้านไม้ซางหนาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไม้ซางหนาม (หมู่ 6) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
43-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยโป่ง (หมู่ 1) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
570-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งกาน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยโป่งกาน (หมู่ 6) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
8-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่โถใต้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่โถใต้ (หมู่ 4) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
342-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยไม้ซาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยไม้ซาง (หมู่ 8) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
81-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่โถกลาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่โถกลาง (หมู่ 3) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
1,100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาโคกเผ่น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาโคกเผ่น (หมู่ 2) ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านประจันตคีรี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ประจันตคีรี (หมู่ 6) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าขาว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหญ้าขาว (หมู่ 5) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังทรายทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังทรายทอง (หมู่ 4) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับผักกาด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ซับผักกาด (หมู่ 7) ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตะกรุด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ตะกรุด (หมู่ 5) ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขามะตูม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขามะตูม (หมู่ 15) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
6-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฝาถัง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ฝาถัง (หมู่ 23) ต.แม่เปิน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองไม้เหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองไม้เหนือ (หมู่ 14) ต.แม่เปิน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    มอสวรรค์ราษฎร์บำรุง (หมู่ 6) ต.แม่เปิน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
17-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านประดู่งาม (ต่ออายุ)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ประดู่งาม (หมู่ 17) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
383-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปางสัก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปางสัก (หมู่ 12) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่ามะกรูด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ท่ามะกรูด (หมู่ 10) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
8-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระสวัสดิ์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สระสวัสดิ์ (หมู่ 5) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
17-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านชุมตาบง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ชุมตาบง (หมู่ 6) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
10-0-0
2544 ป่าชุมชนเขานาค
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาขี้ฝอย (หมู่ 3) ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
556-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่ขุย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยไผ่ขุย (หมู่ 9) ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
800-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองมะกอก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองมะกอก (หมู่ 3) ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยรัง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยรัง (หมู่ 2) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
390-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวควาย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองหัวควาย (หมู่ 2) ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
660-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทรัพย์เจริญ (หมู่ 9) ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
173-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองช้างงาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองช้างงาม (หมู่ 8) ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
168-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองปล้อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองปล้อง (หมู่ 7) ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
186-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาพริก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาพริก (หมู่ 3) ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
525-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสามแยก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สามแยก (หมู่ 7) ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ท่าไม้ (หมู่ 4) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบมะพร้าว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำดิบมะพร้าว (หมู่ 6) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
1,800-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองแม่ระกา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองแม่ระกา (หมู่ 2) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
22-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สมอโคน (หมู่ 1) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังตะกู
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังตะกู (หมู่ 11) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
28-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองทราย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองทราย (หมู่ 10) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลานไผ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ลานไผ่ (หมู่ 9) ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
920-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งยาว (หมู่ 8) ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
440-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเฟือง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่ามะเฟือง (หมู่ 7) ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตลุกป่าตาล
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ตลุกป่าตาล (หมู่ 5) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
2,990-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสะแกเครือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สะแกเครือ (หมู่ 3) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
983-3-59
2544 ป่าชุมชนบ้านแก่งหิน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แก่งหิน (หมู่ 2) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
1,650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังประจบ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังประจบ (หมู่ 1) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
1,650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำดิบ (หมู่ 7) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
670-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฉลอม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ฉลอม (หมู่ 3) ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
120-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยแห้ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยแห้ง (หมู่ 9) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลากอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยปลากอง (หมู่ 12) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่ระมาดน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่ระมาดน้อย (หมู่ 8) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกูเตอร์โกล แปลง 1-2
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กูเตอร์โกล (หมู่ 4) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
4,897-1-47
2544 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ขุนห้วยแม่ท้อ (หมู่ 2) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
160-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่าไร่เหนือ (หมู่ 3) ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1,130-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยนกแลเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยนกแลเหนือ (หมู่ 1) ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านธารทิพย์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ธารทิพย์ (หมู่ 2) ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
937-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอีเลิศ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    อีเลิศ (หมู่ 8) ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเขียว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองเขียว (หมู่ 9) ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตาดกลอยเหนือ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ตาดกลอยเหนือ (หมู่ 3) ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
2,017-3-24
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาย่า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาย่า (หมู่ 1) ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสีนวล
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองสีนวล (หมู่ 5) ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
187-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งสูง (หมู่ 4) ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
7,000-0-94
2544 ป่าชุมชนบ้านปากช่อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปากช่อง (หมู่ 5) ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหลวง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านนาหลวง (หมู่ 6) ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
105-1-52
2544 ป่าชุมชนบ้านทับเหวน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทับเหวน (หมู่ 3) ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
150-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางกัน-บางมุด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บางกัน-บางมุด (หมู่ 4) ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางม่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บางม่า (หมู่ 2) ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านในโตน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ในโตน (หมู่ 3) ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแหลมยาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แหลมยาง (หมู่ 6) ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขุมมุด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ขุมมุด (หมู่ 4) ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางนายสี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บางนายสี (หมู่ 6) ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลำแก่น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลำแก่น (หมู่ 3) ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหนียก(แปลงที่ 1-2)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหนียก (หมู่ 2) ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
32-0-0
2544 ป่าชุมบ้านลุ่มแร่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ลุ่มแร่ (หมู่ 1) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
25-0-0
2544 ป่าชุมบ้านอ่างทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    อ่างทอง (หมู่ 5) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
39-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองจา (แปลงที่ 1-3)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คลองจา (หมู่ 8) ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
31-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยน้ำขาว (หมู่ 22) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
553-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านพรุเรียน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พรุเรียน (หมู่ 11) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
26-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่ทะล่าง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่ทะล่าง (หมู่ 19) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
11-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มไทร (แปลงที่ 1-3)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ร่มไทร (หมู่ 14) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
210-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปากพาย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปากพาย (หมู่ 2) ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งดอน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งดอน (หมู่ 4) ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
48-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไสน้อย(แปลงที่ 1-2)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไสน้อย (หมู่ 3) ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
57-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหล้อมปุด
    อื่น ๆ
    หล้อมปุด (หมู่ 6) ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
336-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านราษฎร์พัฒนา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ราษฎร์พัฒนา (หมู่ 12) ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
9-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอ่างทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    อ่างทอง (หมู่ 5) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านพรุข่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พรุข่า (หมู่ 5) ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางแกะ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บางแกะ (หมู่ 4) ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังลุ่ม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังลุ่ม (หมู่ 4) ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางใหญ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บางใหญ่ (หมู่ 4) ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางแก้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บางแก้ว (หมู่ 1) ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
6-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหินใหญ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หินใหญ่ (หมู่ 9) ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
16-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนมะนาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนมะนาว (หมู่ 4) ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาล้าน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาล้าน (หมู่ 4) ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะท้อน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยสะท้อน (หมู่ 3) ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หน้าเขา (หมู่ 10) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
45-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหาดใน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หาดใน (หมู่ 2), หาดใน (หมู่ 2) ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
265-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านในโสม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ในโสม (หมู่ 2) ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
100-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าพรุบ้านคอกม้า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คอกม้า (หมู่ 6) ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
26-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท้องเกร็ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท้องเกร็ง (หมู่ 4) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองวัวดำ (หมู่ 11) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาพระเอก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาพระเอก (หมู่ 8) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลานคา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลานคา (หมู่ 8) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังปลาช่อน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังปลาช่อน (หมู่ 1) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองพันจันทร์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งหมูปล่อย (หมู่ 9) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
53-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจอก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองจอก (หมู่ 5) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
388-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจอกบน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองจอกบน (หมู่ 4) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
472-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมะลิคร้อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งมะลิคร้อ (หมู่ 1) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
109-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขานางสางหัว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขานางสางหัว (หมู่ 12) ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
218-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม-บ้านหนองสระ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 7), หนองสระ (หมู่ 15) ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ (แปลงที่ 1-2)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองใหญ่ (หมู่ 4) ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
82-0-0
2544 บ้านหนองงูเหลือม (แปลง 1-2)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองงูเหลือม (หมู่ 3) ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
83-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านช่องกลิ้ง-ช่องกรด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ช่องกลิ้ง-ช่องกรด (หมู่ 8) ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
41-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจั่น (แปลงที่ 1-2)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองจั่น (หมู่ 4) ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
184-0-0
2544 ป่าขุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์ (แปลงที่ 1-2)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาวงพระจันทร์ (หมู่ 3) ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
137-0-0
2544 ป่าุชุมชนบ้านเขามุสิ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขามุสิ (หมู่ 10) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
2,630-2-45
2544 ป่าชุมชนบ้านเขามุสิ-บ้านหนองหูช้าง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองหูช้าง (หมู่ 12) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
1,341-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขานางงาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขานางงาม (หมู่ 9), โป่งขาม (หมู่ 16) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
50-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาพุชี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บุ่งยาง (หมู่ 6), หนองยายเงิน (หมู่ 2), ทุ่งกว้าง (หมู่ 5), เขาโล้น (หมู่ 9) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
4,000-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนบ้านวังคัน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังคัน (หมู่ 1) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
230-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาปรง เทิดพระเกียรติฯ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พรสวรรค์ (หมู่ 6) ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
216-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาพนมนาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาพนมนาง (หมู่ 2) ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
140-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขากลิ้ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขากลิ้ง (หมู่ 11) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหงษ์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหงษ์ (หมู่ 2) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยกระสังข์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยกระสังข์ (หมู่ 7) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโป่งอิฐ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โป่งอิฐ (หมู่ 6) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
295-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาดุก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยปลาดุก (หมู่ 5) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำดำ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองน้ำดำ (หมู่ 4) ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฟากนา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ฟากนา (หมู่ 7) ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
7-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสำโหรง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สำโหรง (หมู่ 5) ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพุฒ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งพุฒ (หมู่ 11) ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสามแยก-บางสะพาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สามแยก-บางสะพาน (หมู่ 4) ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
9-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 1) ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสายเพชร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สายเพชร (หมู่ 9) ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านควนแร หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ควนแร (หมู่ 2) ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
16-2-11
2544 ป่าชุมชนบ้านนาไม้ไผ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาไม้ไผ่ (หมู่ 6) ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
-
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองแดง (หมู่ 3) ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
17-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยไม้แก่น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยไม้แก่น (หมู่ 11) ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
21-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนโหนด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนโหนด (หมู่ 2) ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
-
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหนองจิก (หมู่ 2) ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
401-1-90
2544 ป่าชุมชนบ้านไหนหนัง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไหนหนัง (หมู่ 3) ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำโครมโครม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำโครมโครม (หมู่ 4) ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านในช่อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ในช่อง (หมู่ 2) ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอ่าวนาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    อ่าวนาง (หมู่ 2) ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำแก้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยน้ำแก้ว (หมู่ 6) ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกพยอม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกพยอม (หมู่ 5) ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
18-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านช่องเขา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ช่องเขา (หมู่ 9) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
485-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านจังโหลน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    จังหวัดโหลน (หมู่ 11) ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
163-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านควนดาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ควนดาน (หมู่ 1) ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
532-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคอกช้าง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คอกช้าง (หมู่ 5) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
18-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคมบาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งคมบาง (หมู่ 9) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลุมนก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งหลุมนก (หมู่ 11) ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
250-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านยางเกาะ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ยางเกาะ (หมู่ 9) ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
33-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าเมรุ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าเมรุ (หมู่ 5) ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าคลองขุดเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คลองขุด (หมู่ 2) ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหรียงห้อง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหรียงห้อง (หมู่ 12) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
6-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งไพร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งไพร (หมู่ 5) ต.วังวน อ.กันตรัง จ.ตรัง
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าคลองบางยาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หินคอกควาย (หมู่ 3) ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเจ้าพะ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เจ้าพะ (หมู่ 11) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
62-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหน้าลา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หน้าลา (หมู่ 7) ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
460-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าเกาะคุ้งคั้ง บ้านหลังเขา ม.21 ต.เขาวิเศษ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หลังเขา (หมู่ ) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
50-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าสวนรุกมูลบ้านน้ำฉา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำฉา (หมู่ 2) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
70-3-38
2544 ป่าชายเลนชุมชนบ้านตะเสะ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ตะเสะ (หมู่ 4) ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
633-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านออกศาลา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ออกศาลา (หมู่ 5) ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านประดู่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ประดู่ (หมู่ 6) ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านชายหาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ชายหาน (หมู่ 11) ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคอกวัว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คอกวัว (หมู่ 1) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
70-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งข่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งข่า (หมู่ 4) ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
125-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาพนม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาพนม (หมู่ 1) ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาจันทร์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาจันทร์ (หมู่ 6) ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
130-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยวังไทร
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยวังไทร (หมู่ 5) ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
20-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าเลนบางราพา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บางราพา (หมู่ 5) ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดูซงกูจิ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านดูซงกูจิ (หมู่ 1) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
6-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปุโรง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านปุโรง (หมู่ 2) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกูมุง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กูมุง (หมู่ 2) ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
6-0-0
 
รวม
235,822-3-74
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :