หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
จำนวน 790 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กุดตาเพชร (หมู่ 3), ยุบเสลี่ยง (หมู่ 2), วังเชื่อม (หมู่ 7), หนองปล้อง (หมู่ 1), หินลาว (หมู่ 8) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
11,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสามเกรียว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
54-1-48
2545 ป่าชุมชนบ้านบางมอญ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บางมอญ (หมู่ 4) ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
38-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านรางชะโด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    รางชะโด (หมู่ 2) ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท้ายเกาะ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
15-0-46
2545 ป่าชุมชนบ้านวัดใหม่
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    วัดใหม่ (หมู่ 4) ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
27-3-29
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หัวบึง (หมู่ 6) ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคุ้งสำเภา
    อื่น ๆ
    คุ้งสำเภา (หมู่ 4) ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
120-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพงษ์
    อื่น ๆ
    ทุ่งพงษ์ (หมู่ 8) ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
13-2-9
2545 ป่าชุมชนบ้านไทย
    อื่น ๆ
    ไทย (หมู่ 5) ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมณฑล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองมณฑล (หมู่ 12) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
674-1-55
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เข้าน้อย (หมู่ 15) ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
412-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบ่อลึก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ่อลึก (หมู่ 6) ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
158-1-35
2545 ป่าชุมชนบ้านเขานมนาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขานมนาง (หมู่ 5) ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
120-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านซับปลากั้ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ซับปลากั้ง (หมู่ 4) ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาลาดหินปูน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาลาดหินปูน (หมู่ 6) ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขากะลา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขากะลา (หมู่ 5) ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
40-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกขวางตะวัน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แสลงพัน (หมู่ 2) ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
1,800-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โพธิ์ทอง (หมู่ 14) ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
10-0-0
2545 ป่าชุมชนกาญจนาภิเษก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โคกแร่ (หมู่ 2), โชคชัย (หมู่ 14) ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
450-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าหนองหมี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองตะครองน้อย (หมู่ 8) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
251-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกใหญ่หนองพระสรวล
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองหมี (หมู่ 6), หนองหมี (หมู่ 7) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
2,721-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสมจิต
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สมจิต (หมู่ 5) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
882-2-0
2545 ป่าชุมชนโคกใหญ่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โคกสระ (หมู่ 3) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
815-2-0
2545 ป่าชุมชนละหานทราย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โคกว่าน (หมู่ 1) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
215-0-30
2545 ป่าชุมชนโคกอาชีพ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองบัวรอง (หมู่ 1) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
25-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านแคน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แคน (หมู่ 8) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวสะพาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หัวสะพาน (หมู่ 5), หัวสะพาน (หมู่ 14) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
214-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกอีลุม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนขี้เกลือ (หมู่ 2) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
205-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกสนาม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ยางน้อย (หมู่ 1) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
140-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหีบ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กวางงอยพัฒนา (หมู่ 13) ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
510-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหนองหว้า - โคกหนองโปร่ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองโดนน้อย (หมู่ 8) ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
35-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสระบัวทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สระบัวทอง (หมู่ 13) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
5-3-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านหนองครก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองครก (หมู่ 2) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
12-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านบุโพธิ์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บุโพธิ์ (หมู่ 1) ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
19-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกโจดแปลง 2
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สระกอไทร (หมู่ 5) ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
119-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าหนองเสม็ด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองดุม (หมู่ 3) ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
222-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกนกกระเรียน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สงแดง (หมู่ 5), หนองแต้ (หมู่ 9) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
108-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเทา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองเทา (หมู่ 8) ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
750-3-0
2545 ป่าชุมชนโคกกระเบื้อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองตาเปล่ง (หมู่ 6) ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
316-0-0
2545 ป่าชุมชนหนองข่า (แปลง 2)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองบัวขาว (หมู่ 12), หนองไผ่ (หมู่ 3), หัวฝาย (หมู่ 4) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
250-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านกระชายน้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กระชายน้อย (หมู่ 15) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
13-2-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านละเบิก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ละเบิก (หมู่ 14) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
6-1-0
2545 ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านนาล้อม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาล้อม (หมู่ 13) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
13-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกเพชร
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กระชายใหญ่ (หมู่ 9) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
890-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหนองตะไก้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงเย็น (หมู่ 4) ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
32-2-0
2545 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองแต้ (หมู่ 3) ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
589-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเพลียขวา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เพลียขวา (หมู่ 2) ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมาบประชัน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    มาบประชัน (หมู่ 5) ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
12-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโป่งกลาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โป่งกลาง (หมู่ 2) ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไม้หอม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไม้หอม (หมู่ 7) ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
58-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชากขุน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ชากขุน (หมู่ 6) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองนาซา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองนาซา (หมู่ 6) ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองปูน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองปูน (หมู่ 3) ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพังราด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พังราด (หมู่ 4) ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่ามะกัก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่ามะกัก (หมู่ 9) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยยาง (หมู่ 6) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
8-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำเขียว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำเขียว (หมู่ 2) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคงคา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คงคา (หมู่ 1) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมะงั่ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    มะงั่ว (หมู่ 8) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองม่วง (หมู่ 4) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่ายุบใน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่ายุบใน (หมู่ 8) ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองบางบ่อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองบางบ่อ (หมู่ 4) ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองอ่าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองอ่าง (หมู่ 6) ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขางวงช้าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขางวงช้าง (หมู่ 11) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปลวกแดง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปลวกแดง (หมู่ 1) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหมอมุ่ย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หมอมุ่ย (หมู่ 4) ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
8-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่น้ำคู้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แม่น้ำคู้ (หมู่ 5) ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมะปริง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองมะปริง (หมู่ 2) ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโขดมาด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โขดมาด (หมู่ 13) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
19-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโป่งมะม่วงหวาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โป่งมะม่วงหวาน (หมู่ 10) ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
750-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้นเลียบ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ต้นเลียบ (หมู่ 6) ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งสน (หมู่ 4) ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
50-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองเหล็กบน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองเหล็กบน (หมู่ 7) ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
12-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าหลวงล่าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าหลวงล่าง (หมู่ 5) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
12-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันตอ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สันตอ (หมู่ 3) ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
12-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านท่าระม้า (ท่าหลวง)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าระม้า (หมู่ 7) ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
31-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสองขนาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สองขนาน (หมู่ 1) ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
24-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านขนุน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ขนุน (หมู่ 6) ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
17-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านพญาบน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พญาบน (หมู่ 3) ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
99-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองปรือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองปรือ (หมู่ 6) ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
13-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านอกหนัก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    อกหนัก (หมู่ 6) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
14-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองมะลิ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองมะลิ (หมู่ 8) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
86-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมหาเจรีย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    มหาเจรีย (หมู่ 7) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
11-0-0
2545 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองตาหงุ่น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองตาหงุ่น (หมู่ 6) ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
356-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านอู่ตะเภา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    อู่ตะเภา (หมู่ 4) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
70-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านแหลมโป๊ะ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แหลมโป๊ะ (หมู่ 1) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าจอด แปลงที่ 1-2
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าจอด (หมู่ 7) ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
120-0-12
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านปากคลอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปากคลอง (หมู่ 5) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางปิดล่าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บางปิดบน (หมู่ 2) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
100-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองพอก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาด้วน (หมู่ 9) ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
20-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าหินดาดบ้านหนองเลิง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองเลิง (หมู่ 12) ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
50-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านนาแขม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาแขม (หมู่ 3) ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
4-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านแสงจันทร์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แสงจันทร์ (หมู่ 13) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
10-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านคลองหมากนัด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองหมากนัด (หมู่ 11) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
37-0-54
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านน้ำซับเจริญ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำซับเจริญ (หมู่ 7) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
4-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านพรสวรรค์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พรสวรรค์ (หมู่ 3) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
4-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่ไทยพัฒนา (หมู่ 6) ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
65-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังโป่งแปลงป่าดอนหัน-แปลงป่าช้าบ้านวังโป่ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังโป่งเหนือ (หมู่ 11) ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
431-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังโป่งแปลงป่าโนนขามแป้ง-แปลงป่าหนองหมากเฮ่า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังโป่ง (หมู่ 6) ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
19-3-35
2545 ป่าชุมชนหนองปักใจ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นากลาง (หมู่ 5) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
276-2-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าหนองตาสิม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นากลาง (หมู่ 1) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
90-3-0
2545 อนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าบ้านยุบอีปูน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ยุบอีปูน (หมู่ 4), อุบลพัฒนา (หมู่ 14) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
250-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าหนองมากูต
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าหินงม (หมู่ 22) ต.หนองแวง อ.เทพารัษ์ จ.นครราชสีมา
173-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเทพประทานพร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เทพประทานพร (หมู่ 19) ต.หนองแวง อ.เทพารัษ์ จ.นครราชสีมา
212-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญธรรม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่เจริญธรรม (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.เทพารัษ์ จ.นครราชสีมา
22-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเทพประทานพร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เทพปรพทานพร (หมู่ 19) ต.หนองแวง อ.เทพารัษ์ จ.นครราชสีมา
212-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวทอง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บัวทอง (หมู่ 9) ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
115-0-52
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองไหล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองไหล (หมู่ 7) ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
36-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนบ่อ "ป่าโคกหินขาว"
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนบ่อ (หมู่ 15) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าหม้อ "ป่าโคกป่าช้า"
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ป่าหม้อ (หมู่ 6) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
154-1-13
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน "ป่าโคกหนองดู่"
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองนกเขียน (หมู่ 21) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
54-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม "ป่าโคกหนองตูม"
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ขามป้อม (หมู่ 10) ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
403-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 4) ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
17-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลักด่าน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หลักด่าน (หมู่ 6) ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านถ้ำแข้ "ป่าโคกสนาม"
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ถ้ำแข้ (หมู่ 8) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
219-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกุดดุก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    กุดดุก (หมู่ 3) ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
222-1-39
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองทุ่ม (หมู่ 2) ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
400-3-94
2545 ป่าชุมชนบ้านโซ่ง "โคกป่าช้า"
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โซ่ง (หมู่ 1) ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองโน "ป่าโคกป่าช้า"
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองโน (หมู่ 7) ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
28-1-67
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนทัน "ป่าโคกป่าช้า"
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โนนทัน (หมู่ 2) ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
111-2-38
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด "ป่าโคกโนนกลาง"
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสะอาด (หมู่ 6) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
623-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนพระ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดอนพระ (หมู่ 11) ต.กุดธาตุ อ.หนองนา จ.ขอนแก่น
66-1-27
2545 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม "ป่าโคกไม้งาม"
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ขามป้อม (หมู่ 2) ต.หนองแซง อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
225-1-28
2545 ป่าชุมชนบ้านสร้างไพร
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สร้างไพร (หมู่ 5) ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปะโค
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปะโค (หมู่ 1) ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
35-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเหล่าตำแย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหล่าตำแย (หมู่ 6) ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนจำปา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนจำปา (หมู่ 5) ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองแคน (หมู่ 2) ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคำค้อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คำค้อ (หมู่ 8) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
51-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านภูดิน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ภูดิน (หมู่ 10) ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
69-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาคำวัง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาคำวัง (หมู่ 7), นาคำวัง (หมู่ 7) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
32-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังคางฮูง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังคางฮูง (หมู่ 6), วังคางฮูง (หมู่ 6) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
46-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนแดง (หมู่ 4) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
172-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองผือ (หมู่ 4) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
581-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองอีเลิง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองอีเลิง (หมู่ 7) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
187-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาทุ่ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาทุ่ง (หมู่ 6) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
81-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองเหล็ก (หมู่ 3) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกระออม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กระออม (หมู่ 1) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
556-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสองหนอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สองหนอง (หมู่ 4) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
4-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะแก้วพัฒนา(แปลงที่1-3)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เกาะแก้วพัฒนา (หมู่ 11) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
131-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าด่าน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าด่าน (หมู่ 10) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
12-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าเวย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าเวย (หมู่ 8) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
187-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะแก้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เกาะแก้ว (หมู่ 1) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
62-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเสม็ด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เสม็ด (หมู่ 4), บ้านเกาะแก้ว (หมู่ 1) ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
32-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านอาเลา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    อาเลา (หมู่ 3) ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
6-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนเค็ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนเค็ง (หมู่ 6) ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
20-0-0
2545 ป่าชุมชนโนนสำโรง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนแตน (หมู่ 8), เหงี่ยง (หมู่ 10) ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
40-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าน้ำเกลี้ยง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสูง (หมู่ 7) ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
90-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสาย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสาย (หมู่ 5) ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
109-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาคูณ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองปลาคูณ (หมู่ 12) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
655-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกระเต็น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กระเต็น (หมู่ 11) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
299-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห่อง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห่อง (หมู่ 10) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชะบา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ชะบา (หมู่ 8) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ตาด (หมู่ 6) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
636-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเค็ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เค็ง (หมู่ 5) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
300-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าโคกเพ็ก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สามขา (หมู่ 6), สามขา (หมู่ 11), หนองขาม (หมู่ 10), หนองแคน (หมู่ 5), หนองพระ (หมู่ 7), หนองสำโรง (หมู่ 4), หนองสำโรงปัจจิม (หมู่ 17) ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
42-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าบ่อ(ป่าดอนเม้า)
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ท่าบ่อ(ม.1,2) (หมู่ 1) ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
656-3-49
2545 ป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดงบาก (หมู่ 9) ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
311-1-95
2545 ป่าชุมชนสะเนงรัง (แปลงที่ 1)
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดงบาก (หมู่ 9) ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
42-0-14
2545 ป่าชุมชนบ้านชาด
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ชาด (หมู่ 3) ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
2,262-1-51
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์ใต้ (แปลงที่ 3)
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาโพธิ์ใต้ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
56-1-51
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์ใต้ (แปลงที่ 2)
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาโพธิ์ใต้ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
191-3-88
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์ใต้ (แปลงที่ 1)
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาโพธิ์ใต้ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
45-1-10
2545 ป่าชุมชนป่าดงบาก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดงบาก (หมู่ 4) ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
524-2-35
2545 ป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    วังอ้อ (หมู่ 9) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
1,595-0-67
2545 ป่าชุมชนป่าดงบ้านเก่า-ป่าดงธาตุ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หัวดอน (ม.1,2,3) (หมู่ 1) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
328-1-66
2545 ป่าชุมชนป่าดงสีสุก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โนนรัง (หมู่ 1) ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
221-1-16
2545 ป่าชุมชนป่าเหล่าข้าว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ป่าสน (หมู่ 5) ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
593-1-12
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านโพธิ์เงิน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โพธิ์เงิน (หมู่ 12) ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
28-0-85
2545 ป่าชุมชนป่าดงทำเลหนองสะโนน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองสะโนน(1,13,15) (หมู่ 1) ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
1,460-1-49
2545 ป่าชุมชนป่าดอนป่าช้า (แปลง 2)
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ขามเปี้ย (ม.1,4) (หมู่ 1) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
64-1-74
2545 ป่าชุมชนป่าโนนอีโลน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ห้วยหวาย (หมู่ 9) ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
19-3-75
2545 ป่าชุมชนป่าหินโหง่น
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โป่งน้อย (หมู่ 4) ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
106-3-20
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยทีเหนือ(ป่าดงสามส้วม - ดงขุมคำ) (แปลงที่ 2)
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ห้วยทีเหนือ (หมู่ 7) ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
50-0-59
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยทีเหนือ(ป่าดงสามส้วม - ดงขุมคำ) (แปลงที่ 1)
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ห้วยทีเหนือ (หมู่ 7) ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
542-3-60
2545 ป่าชุมชนป่าดงกระบาก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ผาสุก (หมู่ 7) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
943-1-0
2545 ป่าชุมชนป่าดงเก้าต้น
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ทุ่งใต้ (หมู่ 4) ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
302-2-80
2545 ป่าชุมชนป่าดงท่าโม่
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    เดือยไก่ (หมู่ 7) ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
28-1-54
2545 ป่าชุมชนป่าดงหนอง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ฟากทุ่ง (หมู่ 9) ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
96-2-77
2545 ป่าชุมชนป่าโนนเอียด
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โนนรัง (หมู่ 1) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
246-3-15
2545 ป่าชุมชนป่าดงทำเลเลี้ยงสัตว์
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ท่างอยตก (หมู่ 7) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
34-0-75
2545 ป่าชุมชนป่าดงทำเลเลี้ยงสัตว์
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ท่างอย (หมู่ 6) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
385-3-73
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านโอด
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โอด (หมู่ 3) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
50-0-5
2545 ป่าชุมชนดงหนองตอ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาคำเจริญ (หมู่ 8) ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
144-0-60
2545 ป่าชุมชนดงดอนตูมบ้านหนองแสง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองแสง (หมู่ 7) ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
100-1-36
2545 ป่าชุมชนป่าดอนกุง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาตาหมุด (หมู่ 6) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
251-3-84
2545 ป่าชุมชนโคกหนองมะแซว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาขมิ้น (หมู่ 6) ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
22-0-71
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านสามเพีย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    สามเพีย (หมู่ 7) ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
50-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านพลับ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    พลับ (หมู่ 4) ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
39-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านเชือก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    เชือก (หมู่ 5) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
30-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกดำเนิน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โคกดำเนิน (หมู่ 4) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
20-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งแต้
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ทุ่งแต้ (หมู่ 3) ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
55-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านสงเปือย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    สงเปือย (หมู่ 6) ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
957-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่ามะเขียว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    เหล่ามะเขียว (หมู่ 4) ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
76-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดกุง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    กุดกุง (หมู่ 1) ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
26-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านจานน้อย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    จานน้อย (หมู่ 5) ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
32-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนฮี
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดอนฮี (หมู่ 4) ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
119-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านตาลบก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ตาลบก (หมู่ 14) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
21-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่ศรีสมพร
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ศรีสมพร (หมู่ 9) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
16-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านคึมชาด
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    คึมชาด (หมู่ 8) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
104-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองสิม (หมู่ 7) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
25-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยกอย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ห้วยกอย (หมู่ 2) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
58-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดแห่
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    กุดแห่ (หมู่ 1) ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
60-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโสกเชือก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โสกเชือก (หมู่ 3) ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนกเจ่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นกเจ่า (หมู่ 2) ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนศิลา (หมู่ 9) ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโนนเขวา (หมู่ 2) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโนนทอง (หมู่ 1) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
450-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนเขวา (หมู่ 2) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนทอง (หมู่ 1), บ้านโนนทองเมืองใหม่ (หมู่ 10) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
450-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองม่วง (หมู่ 12) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โคกสะอาด (หมู่ 8) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนภูตะเภา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โจดใต้ (หมู่ 13), โจด (หมู่ 6), โนนข่า (หมู่ 2) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
666-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงสวรรค์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงสวรรค์ (หมู่ 5) ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
65-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 6) ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
24-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกศรีบุญเรือง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านโคกศรีบุญเรือง (หมู่ 3) ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
58-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวล
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านนาสีนวล (หมู่ 7) ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
115-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก้งกฐิน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านแก้งกฐิน (หมู่ 5) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
223-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านภูจำปา
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านภูจำปา (หมู่ 8) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
476-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโปโล
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านโปโล (หมู่ 4) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาหมอม้า
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านนาหมอม้า (หมู่ 7) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
116-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาหมอม้า
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านนาหมอม้า (หมู่ 1) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
71-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาจิก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านนาจิก (หมู่ 1) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านนาคำ (หมู่ 3) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
47-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก้งกฐิน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านแก้งกฐิน (หมู่ 4) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าติ้ว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านป่าติ้ว (หมู่ 5) ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
200-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านห้วยบง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยบง (หมู่ 3) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
28-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกกุง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกกุง (หมู่ 8) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
80-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านค้อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ค้อ (หมู่ 6) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
49-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านข้องโป้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ข้องโป้ (หมู่ 5) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
33-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาอ่าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาอ่าง (หมู่ 3) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
48-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านโนนสูง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสูง (หมู่ 6) ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
52-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหินสิ่ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หินสิ่ว (หมู่ 3) ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
87-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านกุดกวางสร้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กุดกวางสร้อย (หมู่ 2) ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
30-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านป่าคา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าคา (หมู่ 4) ต.โคกม่วง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
41-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงใหญ่พัฒนา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงใหญ่พัฒนา (หมู่ 12), ดงใหญ่พัฒนา (หมู่ 12) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
32-3-28
2545 ป่าชุมชนบ้านโพนเลา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โพนเลา (หมู่ 7), โพนเลา (หมู่ 7) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
180-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงใหญ่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงใหญ่ (หมู่ 3) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 4) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
23-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านก้อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งศรีทอง (หมู่ 9), ห้วยลาด (หมู่ 2), ก้อง (หมู่ 1), โนนเมือง (หมู่ 3) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
19-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังแข้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังแข้ (หมู่ 3) ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
16-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชียงดี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เชียงดี (หมู่ 3) ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
6-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกกชุมแสง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กกชุมแสง (หมู่ 10) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
140-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าข้าวหลาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่าข้าวหลาม (หมู่ 6) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวนกล้วย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สวนกล้วย (หมู่ 5) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกกทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กกทอง (หมู่ 3) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮ่อม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยฮ่อม (หมู่ 2) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก่งศรีภูมิ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แก่งศรีภูมิ (หมู่ 4) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
112-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านฟากเลย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ฟากเลย (หมู่ 1) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
635-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาสามยอด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ผาสามยอด (หมู่ 2) ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย
20-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองแดง (หมู่ 6) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
37-1-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเวียงแก้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เวียงแก้ว (หมู่ 8) ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
40-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเมืองบาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เมืองบาง (หมู่ 1) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
5-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโพธิ์งาม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โพธิ์งาม (หมู่ 12) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
5-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านภู่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ภู่ (หมู่ 5) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
5-1-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เดื่อ (หมู่ 3) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
40-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเม็ก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เม็ก (หมู่ 2) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
50-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบุญเพียง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บุญเพียง (หมู่ 15) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
15-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบกหวาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บกหวาน (หมู่ 2) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
12-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกสำราญ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกสำราญ (หมู่ 4) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
7-1-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโพนตาล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โพนตาล (หมู่ 3) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
217-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดาวเรือง(แปลง1-2)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดาวเรือง (หมู่ 6) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคำพอก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คำพอก (หมู่ 10) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
90-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเหล่ากว้าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหล่ากว้าง (หมู่ 7) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแวง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แวง (หมู่ 6) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
892-2-60
2545 ป่าชุมชนรวมน้ำใจข่วงเปา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    รวมน้ำใจข่วงเปา (หมู่ 11) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
18-0-0
2545 ป่าชุมชนแม่แรม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่แรม (หมู่ 6) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
10-0-0
2545 ป่าชุมชนโฮ่งใน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โฮ่งใน (หมู่ 2) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
25-0-0
2545 ป่าชุมชนศาลา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ศาลา (หมู่ 11) ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมะจับ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองมะจับ (หมู่ 1) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1,950-0-0
2545 ป่าชุมชนไร่สว่างอารมณ์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไร่สว่างอารมณ์ (หมู่ 21) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
55-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลังม่อน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หลังม่อน (หมู่ 14) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
75-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยทัง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยทัง (หมู่ 12) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนน้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนน้อย (หมู่ 11) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
14-0-0
2545 ป่าชุมชนปากทางสามัคคี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปากทางสามัคคี (หมู่ 9) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
150-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยโจ้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยโจ้ (หมู่ 5) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวข่วง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หัวข่วง (หมู่ 6) ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่ตื่น (ป่าตึง)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่ตื่น (ป่าตึงป (หมู่ 8) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
37-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองหอย (โป่งจ้อ)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่หนองหอย (โป่งจ้อ) (หมู่ 7) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
4-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองหอย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่หนองหอย (หมู่ 6) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันนกแก้ว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สันนกแก้ว (หมู่ 5) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าหก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่าหก (หมู่ 7) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
1,375-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่ศิวิไล
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่ศิวิไล (หมู่ 12) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
950-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่น้ำผึ้ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่น้ำผึ้ง (หมู่ 16) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
880-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพระธาตุห้าดวง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พระธาตุห้าดวง (หมู่ 15) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแพะหนองห้า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แพะหนองห้า (หมู่ 13) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านม่วงสามปี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ม่วงสามปี (หมู่ 8) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
25-1-45
2545 ป่าชุมชนบ้านวังดินใหม่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังดินใหม่ (หมู่ 14) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโฮ่ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โฮ่ง (หมู่ 11) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
750-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กลาง (หมู่ 10) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
580-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปวงคำ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปวงคำ (หมู่ 9) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
175-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านฮ่อมต้อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ฮ่อมต้อ (หมู่ 5) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
2,125-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังดิน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังดิน (หมู่ 4) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
1,175-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปู
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปู (หมู่ 3) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
1,100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนากลาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นากลาง (หมู่ 2) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
460-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแวนนาริน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แวนนาริน (หมู่ 1) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมะกอก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    มะกอก (หมู่ 4) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่หยวก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แม่หยวก (หมู่ 4) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
29-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโป่งหาญ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาโป่งหาญ (หมู่ 7) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
53-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปันพัฒนา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปันพัฒนา (หมู่ 9) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
990-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาแก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาแก (หมู่ 3) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเหียง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองเหียง (หมู่ 2) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
625-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งศาลา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งศาลา (หมู่ 1) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกิ่ว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กิ่ว (หมู่ 5) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบสุก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สบสุก (หมู่ 9) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาช่อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ผาช่อ (หมู่ 8) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองกอก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองกอก (หมู่ 2) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเป้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งเป้า (หมู่ 4) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนแก้ว (หมู่ 8) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปงวัง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปงวัง (หมู่ 3) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
220-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สันทราย (หมู่ 8) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
70-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาตาลเหนือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาตาลเหนือ (หมู่ 2) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
55-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเหล่าเจริญ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหล่าเจริญ (หมู่ 10) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
6-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหาดสั่ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หาดสั่ง (หมู่ 6) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
13-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนสนุก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนสนุก (หมู่ 4) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
300-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านนากอ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นากอ (หมู่ 6) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
70-2-5
2545 ป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์ (ดอนปู่ตาบ้านเก่าบ้านภูดิน)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ภูดิน (หมู่ 5) ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
58-1-0
2545 ป่าชุมชนป่าโคกสนาม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ตักสิลา (หมู่ 15) ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
21-1-0
2545 ป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าโคกหวาย)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ภูดินเหนือ (หมู่ 11) ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
24-1-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติโคกหินลาด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โรงบ่ม (หมู่ 2) ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
57-1-36
2545 ป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์โคกบักเตี้ยบ้านหัวนาดำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หัวนาดำ (หมู่ 1) ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
56-3-0
2545 ป่าชุมชนป่าโคกขงลิง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาเจริญ (หมู่ 17) ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
1,048-3-0
2545 ป่าชุนชนป่าดอนปู่ตาบ้านหนองสิม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองสิม (หมู่ 14) ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
41-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเหล่าจั่น โคกดอนทา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหล่าจั่น (หมู่ 11) ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
87-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองโนทับม้า (แปลงที่ 1-2)
   
    ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
730-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกฝายหินลาด แปลงที่ 2
   
    ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
125-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง
   
    หนองบัวเหนือ (หมู่ 14) ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
94-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง
   
    ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
94-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหัวฝาย (แปลงที่ 1-2)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองบัวแดง (หมู่ 9) ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
454-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหินลาด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นางเลิ้ง (หมู่ 10) ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
175-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติหนองคูนาดูน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองกลางโคก (หมู่ 7) ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาเมือง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาเมือง (หมู่ 14) ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
568-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหินลาด บ้านประชาพิทักษ์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ประชาพิทักษ์ (หมู่ 12) ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
293-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหินลาด บ้านลอมคอม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลอมคอม (หมู่ 10) ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
312-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าหนองคู - นาดูน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โคกเต่า (หมู่ 2) ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
268-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหินลาด บ้านนาข่า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาข่า (หมู่ 1) ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
493-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาและรอบหนองบ้านดงคุย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงคุย (หมู่ 14) ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านคานหัก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สีแก้ว (หมู่ 11) ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองใหญ่และดอนปู่ตาบ้านปอภาร
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปอภาร (หมู่ 8) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองสิมบ้านปอภาร
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปอภาร (หมู่ 7) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงหลวงคางทู
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดู่ (หมู่ 5) ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ติ้ว (หมู่ 4) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงยาง (หมู่ 1) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงยาง (หมู่ 3) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสูง (หมู่ 5) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองโปร่งไผ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 16) ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์วัดป่าบ้านหนองโก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองโก (หมู่ 8) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกสนาม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กุดสระ (หมู่ 7) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกอิสาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    มะอึ (หมู่ 5) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองอาราม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองอาราม (หมู่ 3) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนหนองผีพวยและดอนปู่ตาบ้านดู่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านดู่ (หมู่ 2) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 โครงการป่าชุมชน บ้านชุมพร
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ชุมพร (หมู่ 8) ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
25-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าโคกใหญ่ บ้านงิ้วงาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    งิ้วงาม (หมู่ 3) ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
50-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกสีทาบ้านโนนอุดม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนอุดม (หมู่ 10) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
129-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนามะเขือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นามะเขือ (หมู่ 1) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
73-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสาธารณะหนองผือ บ้านโคกก่อง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกก่อง (หมู่ 4) ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกเจริญ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกเจริญ (หมู่ 10) ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคำเม็ก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คำเม็ก (หมู่ 7) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสายป่าแดง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สายป่าแดง (หมู่ 4) ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชียงเครือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เชียงเครือ (หมู่ 14) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
37-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองสนม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองสนม (หมู่ 6) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
62-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนเชียงบาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนเชียงบาน (หมู่ 3) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
31-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนานกเค้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นานกเค้า (หมู่ 10) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงน้อย (หมู่ 9) ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
9-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกม่วง
   
    ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชิงชุม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เชิงชุม (หมู่ 1) ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
43-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาหมัด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองปลาหมัด (หมู่ 2) ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาลเดี่ยว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ตาลเดี่ยว (หมู่ 2) ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงน้ำเย็น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงน้ำเย็น (หมู่ 5) ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
43-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคำตากล้า หนองงูเหลือม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คำตากล้า (หมู่ 1) ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
86-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ขี้เหล็ก (หมู่ 1) ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
123-0-0
2545 ป่าชุมชนหนองหวาย บ้านเหล่าสมบูรณ์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหล่าสมบูรณ์ (หมู่ 5) ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาโน (หมู่ 5) ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
137-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กลาง (หมู่ 4) ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
8-2-0
2545 ป่าชุมชนโคกเหล่ายาว บ้านเซือม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เซือม (หมู่ 3) ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
310-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสามแยก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สามแยก (หมู่ 9) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
175-0-0
2545 ปาชุมชนบ้านท่าสะอาด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าสะอาด (หมู่ 8) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
31-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบึงโนใน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บึงโนใน (หมู่ 5) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
68-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกคอน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกคอน (หมู่ 2) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
137-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยหวด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยหวด (หมู่ 4) ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
558-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโพนสูง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โพนสูง (หมู่ 10) ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
62-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองแปน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองแปน (หมู่ 10) ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
219-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกป่าติ้ว บ้านป่าผาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าผาง (หมู่ 7) ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
37-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำพุ (หมู่ 4) ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
35-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสร้างค้อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สร้างค้อ (หมู่ 12) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
168-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม หมู่ที่ 3
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โพนงาม (หมู่ 3) ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
114-0-90
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านอ่างคำ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    อ่างคำ (หมู่ 5) ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
103-2-59
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 7
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหญ้าไซ (หมู่ 7) ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
27-1-94
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองบัว (หมู่ 1) ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
19-0-63
2545 ป่าชุมชนบ้านบุ่งเวียน หมู่ที่ 9
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บุ่งเวียน (หมู่ 9) ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
430-1-33
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนม่วง (หมู่ 7) ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
114-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โพธิ์ตาก (หมู่ 2) ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
32-1-51
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองบัว (หมู่ 1) ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
27-1-30
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกสูง (หมู่ 1) ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
44-1-16
2545 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง หมู่ที่ 5
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังม่วง (หมู่ 5) ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองบัว (หมู่ 4) ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
13-2-34
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนติ้ว (หมู่ 10), ดอนติ้ว (หมู่ 10) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
197-3-7
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 10
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนดู่ (หมู่ 10) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
171-2-65
2545 ป่าชุมชนบ้านปากทวย หมู่ที่ 5
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปากทวย (หมู่ 5) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
24-3-77
2545 ป่าชุมชนบ้านนาหมากมี้ หมู่ที่ 5
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาหมากมี้ (หมู่ 5) ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
14-0-99
2545 ป่าชุมชนบ้านบัวระภาเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านบัวระพาเหนือ (หมู่ 12) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
109-1-99
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนม่วงพัฒนา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนม่วงพัฒนา (หมู่ 11) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
298-0-81
2545 ป่าชุมชนบ้านาถ่อนใหญ่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาถ่อนใหญ่ (หมู่ 4) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
265-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโสก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านนาโสก (หมู่ 3) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
588-3-52
2545 ป่าชุมชนบ้านพรานอ้น ม.13
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านพรานอ้น (หมู่ 13) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
188-3-51
2545 ป่าชุมชนบ้านพร้านอ้น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านพร้านอ้น (หมู่ 4) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
204-3-45
2545 ป่าชุมชนบ้านเหล่าคาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เหล่าคาม (หมู่ 12) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
814-2-78
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนสวรรค์ (หมู่ 2) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
728-2-92
2545 ป่าชุมชนบ้านกุดโง้ง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านกุดโง้ง (หมู่ 2) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาขาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาขาม (หมู่ 8) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
813-1-42
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหลี่
   
    หนองหลี่ (หมู่ 7) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
24-2-0
2545 ป่าชุมชนตำบลโชคชัย(ป่าชุมชนภูตูม)
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ชัยมงคล (หมู่ 1), คำบง (หมู่ 4), คำพอก (หมู่ 5), คลองน้ำใส (หมู่ 2), หนองแวงน้อย (หมู่ 3), คำบง (หมู่ 4), หนองหลี่ (หมู่ 7), หนองแวงเหนือ (หมู่ 8) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
116-0-87
2545 ป่าชุมชนบ้านคำพอก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คำพอก (หมู่ 5) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
293-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองเม็ก (หมู่ 3) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
225-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านศรีมงคล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ศรีมงคล (หมู่ 8) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
17-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
   
    ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
1,630-2-4
2545 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โพนงาม (หมู่ 2) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
1,295-1-60
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกขามเลียน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโคกขามเลียน (หมู่ 7) ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
304-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคำบก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คำบก (หมู่ 6) ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
231-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปูแป้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปูแป้ (หมู่ 3) ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
730-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่สอด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ขุนห้วยแม่สอด (หมู่ 6) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
60-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ถ้ำเสือ (หมู่ 5) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
60-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพะเด๊ะ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พะเด๊ะ (หมู่ 4) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
640-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังหาด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังหาด (หมู่ 2) ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
675-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่เทินใต้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่เทินใต้ (หมู่ 2) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่ทาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่ทาง (หมู่ 25) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
67-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงพริกแจว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงพริกแจว (หมู่ 24) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
56-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังทอง (หมู่ 23) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
62-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนเพชร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนเพชร (หมู่ 20) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
92-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพงเสลี่ยง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พงเสลี่ยง (หมู่ 14) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
140-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปากสิน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปากสิน (หมู่ 12) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาปากั้ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาปากั้ง (หมู่ 9) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
108-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่ฮู้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่ฮู้ (หมู่ 5) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
42-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาเวียง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ผาเวียง (หมู่ 3) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
108-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสุเม่น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สุเม่น (หมู่ 1) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
85-0-0
2545 ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาหมัน แปลงที่ 1-2
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาหมัน (หมู่ 6) ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
7-2-0
2545 ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านบอนแดง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บอนแดง (หมู่ 5) ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
5-0-0
2545 ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านท่ามะเกลือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่ามะเกลือ (หมู่ 7) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองอีป๋อง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองอีป๋อง (หมู่ 10) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
7-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านซำต้อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ซำต้อง (หมู่ 9) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านรักไทย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    รักไทย (หมู่ 7) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
21-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผารังหมี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ผารังหมี (หมู่ 3) ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองแสลงใหม่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คลองแสลงใหม่ (หมู่ 8) ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองไร่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คลองไร่ (หมู่ 7) ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
33-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพัฒนาดงน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พัฒนาดงน้อย (หมู่ 5) ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
31-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงงู
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงงู (หมู่ 7) ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
26-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังกระดี่ทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังกระดี่ทอง (หมู่ 4) ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
11-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังกระดี่ทองเหนือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังกระดี่ทองเหนือ (หมู่ 10) ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนห้วยปัด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนห้วยปัด (หมู่ 9) ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
6-0-0
2545 ป่าชุมชน (ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน) หนองกรด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บึงตะโกน (หมู่ 2) ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาพนมกาว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาพนมกาว (หมู่ 9) ต.หนองพยอม อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
3-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนหนองดอกจันทร์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหวาย (หมู่ 5) ต.วังสำโรง อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
35-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้าน (ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน)เขาบรเพ็ด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองขุด (หมู่ 7) ต.วังหลุม อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
62-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วัดใหม่ราษฎร์บำรุง (หมู่ 9) ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
3-2-0
2545 ป่าชุมชน (ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน)เขาตะพานนาคและเขาชะอม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาโล้น (หมู่ 6) ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
425-0-0
2545 ป่าชุมชน (ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน) เขาเจ็ดลูก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เนินพวง (หมู่ 11) ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
666-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำเดื่อเหนือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำเดื่อเหนือ (หมู่ 5) ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
4-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยตูมใต้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยตูมใต้ (หมู่ 17) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
800-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านผาทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ผาทอง (หมู่ 8) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำพุ (หมู่ 2) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
8-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาชะโงก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาชะโงก (หมู่ 4), เขาชะโงกเหนือ (หมู่ 7) ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนากว้าวกิ่ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นากว้าวกิ่ว (หมู่ 7) ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่ยามใต้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่ยามใต้ (หมู่ 9) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่ยามเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่ยามเหนือ (หมู่ 8) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาบัว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาบัว (หมู่ 3) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเวียงเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เวียงเหนือ (หมู่ 1) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านงิ้วงาม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    งิ้วงาม (หมู่ 5) ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
157-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองนาพง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองนาพง (หมู่ 7) ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
55-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาตารอด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาตารอด (หมู่ 9) ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลวงป่ายาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หลวงป่ายาง (หมู่ 2) ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
1,400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองชมภู
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองชมภู (หมู่ 6) ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาผึ้งน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ผาผึ้งน้อย (หมู่ 9) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
3,600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยผึ้ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยผึ้ง (หมู่ 4) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
3,900-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวน แปลง 1-2
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สวน (หมู่ 5) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
1,542-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้อยกา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาคะนึง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาคะนึง (หมู่ 6) ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
70-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท้องลับแล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท้องลับแล (หมู่ 7) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชำป่าหวาย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ชำป่าหวาย (หมู่ 6) ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
100-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยน้ำปึง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำชำ (หมู่ 3) ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
148-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยน้ำปึง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำชำ (หมู่ 2) ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
503-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยน้ำปึง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำชำ (หมู่ 1) ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
216-0-0
2545 ป่าชุมชนดอยห้วยนกยูง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ธรรมเมือง (หมู่ 4) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1,490-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนอ่างเก็บน้ำห้วยสนาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านอ้ายลิ่ม (หมู่ 5) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
878-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าซาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ผาจั๊บ (หมู่ 6) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
750-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก่งหลวง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แก่งหลวง (หมู่ 5) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
893-0-0
2545 ป่าชุมชนม่อนดอยโตน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่ยุ้น (หมู่ 3) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
678-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยจันทร์ตอนใต้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลูนิเกตุ (หมู่ 15) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
334-0-0
2545 ป่าชุมชนม่อนโตน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ลูนิเกตุ (หมู่ 13) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
100-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยช้างล้วง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลูนิเกตุเหนือ (หมู่ 9) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
363-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยเป๊าะ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลูนิเกตุ (หมู่ 1) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
201-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยฮ้อม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งน้าว (หมู่ 1) ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
528-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยปุย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งทอง (หมู่ 4) ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
300-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านก๊อด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ก๊อด (หมู่ 7) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
18-3-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านตาแก้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ตาแก้ว (หมู่ 6) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
65-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านฝาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ฝาง (หมู่ 5) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านถืมตอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนถืมตอง (หมู่ 6), ถืมตอง (หมู่ 1) ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
215-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านศรีนาป่าน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ศรีนาป่าน (หมู่ 1) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
74-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันป่าสัก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สันป่าสัก (หมู่ 7) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาแวน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ตาแวน (หมู่ 4) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
100-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเรือง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เรือง (หมู่ 3) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนเฟือง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนเฟือง (หมู่ 2) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
481-1-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาหิน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาหิน (หมู่ 3) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
15-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนคีรี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนคีรี (หมู่ 6) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
23-1-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนวราษฎร์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นวราษฎร์ (หมู่ 5) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
20-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านก๊อด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ก๊อด (หมู่ 4) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
25-3-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านธงน้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ธงน้อย (หมู่ 3) ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
7-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำครกใหม่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนเจริญ (หมู่ 6), น้ำครกใหม่ (หมู่ 4), น้ำครกใหม่พัฒนา (หมู่ 9) ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาผา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาผา (หมู่ 3) ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชียงยืน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เชียงยืน (หมู่ 4) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
2,575-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาปงพัฒนา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาปงพัฒนา (หมู่ 11) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนอุดม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนอุดม (หมู่ 9) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
10-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนามน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นามน (หมู่ 7) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้าม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ต้าม (หมู่ 6) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
1,500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านม่วงเจริญราษฎร์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ม่วงเจริญราษฎร์ (หมู่ 3) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งรัตนา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งรัตนา (หมู่ 7) ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
1,200-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านสบขุ่น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สบขุ่น (หมู่ 7) ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
20-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเชียงยืน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เชียงยืน (หมู่ 4) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
60-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำไคร้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำไคร้ (หมู่ 9) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านพร้าว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พร้าว (หมู่ 8) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
36-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเสี้ยว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เสี้ยว (หมู่ 6) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลอมกลาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ลอมกลาง (หมู่ 3) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1,307-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบบั่ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สบบั่ว (หมู่ 2) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาลชุม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ตาลชุม (หมู่ 3) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยแขม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยแขม (หมู่ 10) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนแก่ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนแก่ง (หมู่ 6) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบสาย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สบสาย (หมู่ 4) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าเมี่ยง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าเมี่ยง (หมู่ 2) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบหนอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สบหนอง (หมู่ 1) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนทอง (หมู่ 11) ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านป่าคา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าคา (หมู่ 8) ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ใหม่ (หมู่ 3) ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำไคร้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำไคร้ (หมู่ 5) ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3,165-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาทราย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาทราย (หมู่ 2) ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
700-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาหนุน 1
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาหนุน 1 (หมู่ 1) ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
55-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปากงุ๊
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปากงุ๊ (หมู่ 7) ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยสอน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยสอน (หมู่ 5) ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าข้าม (หมู่ 4) ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำปุ๊สามัคคี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำปุ๊สามัคคี (หมู่ 3) ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหาดไร่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หาดไร่ (หมู่ 1) ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลับหมื่นพรวน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หลับหมื่นพรวน (หมู่ 5) ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปางสา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปางสา (หมู่ 3) ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
30-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านไร่ไทรงาม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ไร่ไทรงาม (หมู่ 2) ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
20-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองคำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองคำ (หมู่ 4) ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำเลียง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำเลียง (หมู่ 1) ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำสอดใหม่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำสอดใหม่ (หมู่ 12) ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
1,406-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังผา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังผา (หมู่ 7) ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
1,200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งอ้าว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งอ้าว (หมู่ 1) ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
2,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยยาง (หมู่ 4) ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
100-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านงิ้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    งิ้ว (หมู่ 9) ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
69-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านศรีอุดม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ศรีอุดม (หมู่ 1) ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
37-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเลื่อน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยเลื่อน (หมู่ 6) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
100-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนแก้ว (หมู่ 1) ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
38-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านภูแยง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ภูแยง (หมู่ 3) ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
1,800-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าอ้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าอ้อย (หมู่ 4) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนไชย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนไชย (หมู่ 6) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
145-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าแดด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าแดด (หมู่ 1) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านศรีนาม่าน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ศรีนาม่าน (หมู่ 7) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนใหม่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนใหม่ (หมู่ 5) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
3,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองใหม่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองใหม่ (หมู่ 4) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านยอดดอยวัฒนา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ยอดดอยวัฒนา (หมู่ 10) ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
10-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาปู
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาปู (หมู่ 1) ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
60-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านก๊อดแก้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ก๊อดแก้ว (หมู่ 4) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
249-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านม่วงใหม่พัฒนา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ม่วงใหม่พัฒนา (หมู่ 6) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
14-1-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านม่วงใหม่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ม่วงใหม่ (หมู่ 3) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
13-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาปัง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาปัง (หมู่ 2) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
15-1-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำลัด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำลัด (หมู่ 1) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาล้อม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาล้อม (หมู่ 7) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
238-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก่นนคร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แก่นนคร (หมู่ 10) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
3,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก่นอุดร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แก่นนคร (หมู่ 9) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
3,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่ร่มเย็น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ใหม่ร่มเย็น (หมู่ 6) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้นกอก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ต้นกอก (หมู่ 3) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
800-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่สันติสุข
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ใหม่สันติสุข (หมู่ 5) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
1,300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำเกี๋ยนเหนือ (หมู่ 2) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยนใต้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำเกี๋ยนใต้ (หมู่ 1) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหาดเค็ด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หาดเค็ด (หมู่ 1) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
2,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านจัดสรร
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    จัดสรร (หมู่ 6) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเมืองจังใหม่พัฒนา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เมืองจังใหม่พัฒนา (หมู่ 10) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
300-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเมืองจังเหนือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เมืองจังเหนือ (หมู่ 5) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเมืองหลวง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เมืองหลวง (หมู่ 4) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
4,000-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองเจริญ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองเจริญ (หมู่ 16) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
13-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำต้วน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำต้วน (หมู่ 8) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
230-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปัวชัย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปัวชัย (หมู่ 7) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
72-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านฝายแก้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ฝายแก้ว (หมู่ 3) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
109-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยโป่งนก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนไชย (หมู่ 6) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
70-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยกั้ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยกั้ง (หมู่ 1) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
23-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยไคร้ (หมู่ 1) ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
137-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยเกี๋ยง (หมู่ 5) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
37-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงอินตาเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงอินตาเหนือ (หมู่ 11) ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
68-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งติ้ว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งติ้ว (หมู่ 6) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบบง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สบบง (หมู่ 3) ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
102-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันป่าส้าน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สันป่าส้าน (หมู่ 12) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
1,780-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าฝาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่าฝาง (หมู่ 2) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
46-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวนดอก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สวนดอก (หมู่ 3) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอยฮางนอก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านดอยฮางนอก (หมู่ 3) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
900-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอยทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอยทอง (หมู่ 17) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
112-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอยจำตอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอยจำตอง (หมู่ 13) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
400-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทรายงาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทรายงาม (หมู่ 3) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยางคำนุ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ยางคำนุ (หมู่ 5) ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
585-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หัวฝาย (หมู่ 3) ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
523-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนมูล
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนมูล (หมู่ 10) ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยกเจริญ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ยกเจริญ (หมู่ 8) ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
1,500-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านชัยมงคล
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ชัยมงคล (หมู่ 17) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองสองห้อง (หมู่ 8) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
1,500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหัวฝายพัฒนา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หัวฝายพัฒนา (หมู่ 12) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านร่องนอด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ร่องนอด (หมู่ 9) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
843-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งม่าน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งม่าน (หมู่ 3) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลู้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหลู้ (หมู่ 1) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
134-3-70
2545 ป่าชุมชนบ้านแจมป๋อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แจมป๋อง (หมู่ 5) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
800-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยบง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งทราย (หมู่ 3) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยเดื่อ (หมู่ 9) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
378-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพระเนตร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พระเนตร (หมู่ 4) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
1,100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์ใหม่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เจดีย์ใหม่ (หมู่ 11) ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
700-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำแพร่ใต้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำแพร่ใต้ (หมู่ 19) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
700-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยางฮอม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ยางฮอม (หมู่ 17), ยางฮอม (หมู่ 8) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงเจริญ (หมู่ 16), ป่าแดง (หมู่ 2) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
900-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยส้านยาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยส้านยาว (หมู่ 13) ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
700-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองผักเฮือด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองผักเฮือด (หมู่ 10) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนดอยน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอยน้อย (หมู่ 4) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
70-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยไม้งุ้น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่บง (หมู่ 7) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
700-0-0
2545 ป่าชุมชนดงเสื่อบ้าน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอนงาม (หมู่ 4) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
35-0-0
2545 ป่าชุมชนดอยก๊อดขี้เสือห้วยดินดำและห้วยท้อม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งกวาง (หมู่ 1) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยสัก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยสัก (หมู่ 1) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าโป่งแดง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ท่าโป่งแดง (หมู่ 5) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
315-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาบ่องเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ผาบ่องเหนือ (หมู่ 12) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
3,730-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยเดื่อ (หมู่ 3) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
1,390-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าปุ๊
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่าปุ๊ (หมู่ 2) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
1,845-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาบ่อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ผาบ่อง (หมู่ 1) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
1,970-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบสอย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สบสอย (หมู่ 7) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
2,650-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาหมากปิน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาหมากปิน (หมู่ 11) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
275-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไม้แงะ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไม้แงะ (หมู่ 8) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
280-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบป่อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สบป่อง (หมู่ 6) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
2,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านในสอย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ในสอย (หมู่ 4) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
6,785-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกองมู
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งกองมู (หมู่ 3) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
1,425-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกุงไม้สัก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กุงไม้สัก (หมู่ 2) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
2,750-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกสามัคคี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกสามัคคี (หมู่ 7) ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาดิน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาดิน (หมู่ 9) ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองผักแว่น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองผักแว่น (หมู่ 13) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาเขียว (หมู่ 9) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวพุ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หัวพุ (หมู่ 4) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาสามหมื่น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาสามหมื่น (หมู่ 10) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพุฝรั่ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พุฝรั่ง (หมู่ 7) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองสะแกยาว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองสะแกยาว (หมู่ 5) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
22-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกระทุ่มทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กระทุ่มทอง (หมู่ 2) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยตั้ง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยตั้ง (หมู่ 9) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาลูกช้าง (หมู่ 4) ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
590-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเป็ดก่า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองเป็ดก่า (หมู่ 15) ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
250-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านถนนใหม่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ถนนใหม่ (หมู่ 6) ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
189-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะกร่าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เกาะกร่าง (หมู่ 7) ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
17-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพุตาลิต
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พุตาลิด (หมู่ 7) ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
83-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาบ่อคำ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาบ่อคำ (หมู่ 1) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
180-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สันติสุข (หมู่ 7) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่เขานิยม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่เขานิยม (หมู่ 7) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
105-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองเป้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คลองเป้า (หมู่ 23) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
110-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบุ่งตะคร้อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บุ่งตะคร้อ (หมู่ 13) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
470-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเด่น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เด่น (หมู่ 2) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
1,562-3-67
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองตับ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองตับ (หมู่ 1) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
1,635-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนอกนกปีกกา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองนกปีกกา (หมู่ 3) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
2,330-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตลุกแขม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ตลุกแขม (หมู่ 1) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
5,150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบควง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำดิบควง (หมู่ 8) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
845-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลานสาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลานสาง (หมู่ 4) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
478-2-89
2545 ป่าชุมชนบ้านลานสาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลานสาง (หมู่ 11) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
25,182-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าเล่ย์นาโบสถ์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ท่าเลย์นาโบสถ์ (หมู่ 5) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
1,010-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่แม่บอน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ใหม่แม่บอน (หมู่ 2) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
816-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสระทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    สระทอง (หมู่ 8) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
3,271-3-16
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่สลิด (หมู่ 3) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
546-2-87
2545 ป่าชุมชนบ้านยางโองนอก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ยางโองนอก (หมู่ 8) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
4,725-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยางโองนอก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ยางโองนอก (หมู่ 7) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
4,546-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แม่สลิด (หมู่ 1) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
904-0-42
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านนาซำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาซำ (หมู่ 6) ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
400-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาหนองกอก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาหนองกอก (หมู่ 3) ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
200-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านกกกล้วยนวน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กกกล้วยนวน (หมู่ 7) ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
350-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านโนนดู่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โนนดู่ (หมู่ 6) ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
750-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาข้าวดอ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาข้าวดอ (หมู่ 5), วังโบสถ์ (หมู่ 6), วังประสาน (หมู่ 9), อีสานสามัคคี (หมู่ 8) ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
599-2-9
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านหลักด่าน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หลักด่าน (หมู่ 2) ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
175-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านไร่ใต้
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไร่ใต้ (หมู่ 3) ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านตะโกงาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ตะโกงาม (หมู่ 10) ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
85-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านวังไทรงาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังไทรงาม (หมู่ 13) ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
421-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านดอกจำปี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดอกจำปี (หมู่ 2) ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
120-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านเพชรช่วย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เพชรช่วย (หมู่ 4) ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
700-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านริมสีม่วง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ริมสีม่วง (หมู่ 3) ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
700-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านพัฒนวรพงษ์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พัฒนวรพงษ์ (หมู่ 1) ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
2,000-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านแปดหลัง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แปดหลัง (หมู่ 11) ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
36-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาปิ่นทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาปิ่นทอง (หมู่ 6) ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
62-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองศาลเจ้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองศาลเจ้า (หมู่ 5) ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
575-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองปรือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองปรือ (หมู่ 2) ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
294-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านโปร่งแก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โปร่งแก (หมู่ 17) ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
70-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทุ่งกระถิน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งกระถิน (หมู่ 3) ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
944-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านควนนกหว้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ควนนกหว้า (หมู่ 3) ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
315-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเกาะปันหยี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เกาะปันหยี (หมู่ 2) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านริมทะเล
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ริมทะเล (หมู่ 5) ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
60-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านช้างเชื่อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ช้างเชื่อ (หมู่ 4) ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
20-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านบางปลา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บางปลา (หมู่ 2) ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพรุเตียว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พรุเตียว (หมู่ 7) ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
320-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กลาง (หมู่ 2) ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
420-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาตำหนอน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาตำหนาน (หมู่ 1) ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หินลาด (หมู่ 6) ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
70-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลำภี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ลำภี (หมู่ 4) ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
11-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคีรีรอบ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คีรีรอบ (หมู่ 4) ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขาล่าง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หน้าเขาล่าง (หมู่ 3) ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
32-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาหินปูน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาหินปูน (หมู่ 8) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวนปรางค์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สวนปรางค์ (หมู่ 5) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
49-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยตาหมิง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยตาหมิง (หมู่ 6) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกเหรียง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกเหรียง (หมู่ 3) ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
6-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวยศรี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สวยศรี (หมู่ 6) ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
92-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาชุมเห็ด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาชุมเห็ด (หมู่ 9) ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปากลาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปากลาง (หมู่ 3) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
765-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไร่ยาว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ไร่ยาว (หมู่ 4) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
546-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หน้าเขา (หมู่ 17) ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
142-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่านหญิง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่านหญิง (หมู่ 1) ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
388-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางหมีเหนือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บางหมีเหนือ (หมู่ 7) ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปลายคลอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปลายคลอง (หมู่ 1) ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทับหลี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทับหลี (หมู่ 4) ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปลายคลองวัน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปลายคลองวัน (หมู่ 9) ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหาดตุ่น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หาดตุ่น (หมู่ 8) ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองเงิน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองเงิน (หมู่ 7) ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยไทรงาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยไทรงาม (หมู่ 10) ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
48-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแพรกขวา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    แพรกขวา (หมู่ 8) ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนิคมผัง 4
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นิคมผัง 4 (หมู่ 4) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางใหญ่เหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บางใหญ่เหนือ (หมู่ 3) ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองจระเข้
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองจระเข้ (หมู่ 8) ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหมุก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหมุก (หมู่ 6) ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
377-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 7) ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาหลัก (หมู่ 11) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กลาง (หมู่ 7) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
50-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาวง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาวง (หมู่ 12) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
92-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบนไร่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บนไร่ (หมู่ 6) ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยใน (หินลูกช้าง)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ห้วยใน(หินลูกช้าง) (หมู่ 7) ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
84-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ช่องแคบ (หมู่ 1) ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
385-2-40
2545 ป่าชุมชนบ้านเฉลิมพระเกียรติบ้านพุรวก-บ้านนพเก้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พุรวก (หมู่ 7) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
134-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลังเขา แปลงที่ 1-2
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หลังเขา (หมู่ 6) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
2,670-0-79
2545 ป่าชุมชนบ้านโป่งเจริญ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โป่งเจริญ (หมู่ 4) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
320-1-87
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหวาย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองหวาย (หมู่ 3) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
193-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพุรวก แปลง 1-2
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พุรวก (หมู่ 7) ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
2,432-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ชัฎน้ำเิงิน (หมู่ 8) ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
1,446-0-91
2545 ป่าชุมชนบ้านชัฎหลังเต่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ชัฎหลังเต่า (หมู่ 7) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมะไฟ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองมะไฟ (หมู่ 7) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเคล็ด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งเคล็ด (หมู่ 5) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองรี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองรี (หมู่ 3) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้นเกตุ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ต้นเกตุ (หมู่ 13) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสองพี่น้อง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สองพี่น้อง (หมู่ 1) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
936-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้านโคกข่อย หมู่ที่ 4
   
    โคกข่อย (หมู่ 4) ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
9-0-0
2545 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาขาว บ้านทับกลาง หมู่ 10 ตำบลเขาขาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทับกลาง (หมู่ 10) ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
215-0-0
2545 ป่าชุมชนในที่สาธารณประโยชน์ป่าสวนฝ้าย บ้านวังหิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังหิน (หมู่ 3) ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
10-2-0
2545 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสาย บ้านปลายเส หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ปลายเส (หมู่ 4) ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
85-0-0
2545 ป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าทองหลาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ท่าทองหลาง (หมู่ 6) ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
950-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหน้าเขา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หน้าเขา (หมู่ 1) ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กลาง (หมู่ 3) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
47-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเฉียงพง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เฉียงพง (หมู่ 2) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
125-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมหาการ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    มหาการ (หมู่ 1) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพังขาม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พังขาม (หมู่ 4) ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะใหญ่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เกาะใหญ่ (หมู่ 5) ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
37-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบัว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งบัว (หมู่ 1) ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกาหรำ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กาหรำ (หมู่ 2) ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
62-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชิงแส
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เชิงแส (หมู่ 4) ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
47-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชิงแส
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เชิงแส (หมู่ 3) ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
47-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านม่วงงาม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ม่วงงาม (หมู่ 4) ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
56-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองโหน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองโหน (หมู่ 3) ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
53-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบัว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งบัว (หมู่ 1) ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
46-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งครก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งครก (หมู่ 2) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
21-0-56
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งข่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งข่า (หมู่ 10) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาเพดาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาเพดาน (หมู่ 7) ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปากห้วย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปากห้วย (หมู่ 4) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะยางแดง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เกาะยางแดง (หมู่ 8) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเนียงแตก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองเนียงแตก (หมู่ 8) ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
13-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกกระท้อน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกกระท้อน (หมู่ 20) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านควนเคี่ยม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ควนเคี่ยม (หมู่ 7) ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำปลิว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำปลิว (หมู่ 2) ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวถนน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หัวถนน (หมู่ 9) ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพลายทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พลายทอง (หมู่ 9) ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
32-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านในควน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ในควน (หมู่ 10) ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านธรรมเถียร
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ธรรมเถียร (หมู่ 8) ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านควนนางพิมพ์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ควนนางพิมพ์ (หมู่ 5) ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
3-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางมวง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บางมวง (หมู่ 3) ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
6-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโหล๊ะเร็ดออก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โหล๊ะเร็ดออก (หมู่ 8) ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าสน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าสน (หมู่ 10) ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
6-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านซีเยาะ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ซีเยาะ (หมู่ 5) ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านรอตันบาตู
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    รอตันบาตู (หมู่ 7) ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชูโว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ชูโว (หมู่ 5) ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
3-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบูเกะสูดอ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บูเกะสูดอ (หมู่ 2) ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
3-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกูตง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กูตง (หมู่ 3) ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสโลว์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สโลว์ (หมู่ 7) ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านละโอ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ละโอ (หมู่ 2) ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
13-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไอร์จือเราะ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ไอร์จือเราะ (หมู่ 5) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
35-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยาเด๊ะ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ยาเด๊ะ (หมู่ 2) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาเซะเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ตาเซะเหนือ (หมู่ 5) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
20-0-0
2545 ป่าชุมชนยะออ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ยะออ (หมู่ 1) ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำหอม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    น้ำหอม (หมู่ 7) ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
3-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกาแย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กาแย (หมู่ 5) ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
3-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลีแง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ลีแง (หมู่ 3) ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
20-0-0
 
รวม
304,269-0-33
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :