หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

เรื่องร้องเรียน


สรุปรายเดือน
สรุปตามช่องทางร้องเรียน
สรุปตามหน่วยงานรับผิดชอบ
สรุปตามจังหวัด
สรุปตามประเภทเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
วันที่รับเรื่องร้องเรียน : ถึง
ช่องทางการร้องเรียน :
หน่วยงานรับผิดชอบ :
ประเภทเรื่องร้องเรียน :
จังหวัด :
จำนวน 30 รายการ
No.เรื่องร้องเรียนสถานะ
1 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 25 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ลักลอบตัดต้นไม้ทำลายป่าเขาทราย ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง ป่าต้นน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
2 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 30 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

มีการตัดไม้ และนำรถแม็คโคร เข้ามาขุดปรับหน้าดินเพื่อขาย พื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลท้วยเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
3 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 13 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจ้าหน้าที่จับกุมกล่าวหาว่า ก่นสร้าง แผ้วถาง ยึดถือครอบครองป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
4 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 6 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

มีผู้บุกรุกแปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
5 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 13 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

มีการบุกรุกพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านวังเจริญรัตน์ ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
6 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 13 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

มีนายทุนลักลอบตัดไม้ในป่า หมู่ 15 ตำบล ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
7 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 13 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกบ้านเรือน และทำการเกษตร อยู่หลังอำเภอแม่อาย ตำบล อำเภอ แม่อาย แม่อายจังหวัด เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
8 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 18 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
9 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 12 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบกรณีมีการบุกรุกภูเขา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
10 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 6 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการซุกซ่อนไม้ที่ตัดมาจากป่าสงวน(ไม่ทราบชื่อ) บริเวณพื้นที่หมู่บ้านดอนขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
11 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 6 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบผู้มีอิทธิพลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า บริเวณดอยตูน (ชื่อตามประชาชนเรียก) หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
12 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 8 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่โครงการพุทธยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
13 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 25 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเมืองไผ่ ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากป่าสงวนแห่งชาติเมืองไผ่ประกาศทับที่ทำกินของประชาชน ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
14 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 24 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ราษฎรซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีทับที่ทำกินของชาวบ้าน

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
15 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 24 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

กรณีขับไล่ชาวบ้านอกจากพื้นที่ป่าสงวนบริเวณพื้นที่เลขที่ 318 หมู่ที่ 5 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว รวมทั้งขอนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประกอบอาชีพ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
16 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 13 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
17 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 28 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความช่วยเหลือและขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกินในพื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
18 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 27 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

พฤติกรรมเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
19 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 21 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบว่า ที่ดินแปลงที่ 4971 (โฉนดที่ดินเลขที่ 16039) ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
20 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 11 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ยกเลิกการตรวจยึดที่ดินทำกิน หรือ ผ่อนผันการตัดสวนยาง จังหวัดยโสธร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
21 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 18 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : เว็บไซต์กรมป่าไม้
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สำนักด่านป่าไม้

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักด่านป่าไม้
22 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 13 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรมจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
23 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 6 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ราษฎรหมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าตนเองเคยอาศัยอยู่และทำกินในพื้นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 และได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ต่อมามีการประกาศให้พื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้ทำกินไม่ได้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุม จึงขอให้ช่วยคืนพื้นที่ให้ด้วย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
24 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 4 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรม กรณีถูกกล่าวหาว่าบุกรุกแผ้วถางทำลายพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองศกและป่าคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
25 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 8 มกราคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

เรียกร้องสิทธิทำกินของราษฎรตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนบุณฑริก-ยอดมน

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
12
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณธนวรรธน์ พงษ์เกิด 20/3/2561 13:55:45
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :