หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

เรื่องร้องเรียน


สรุปรายเดือน
สรุปตามช่องทางร้องเรียน
สรุปตามหน่วยงานรับผิดชอบ
สรุปตามจังหวัด
สรุปตามประเภทเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
วันที่รับเรื่องร้องเรียน : ถึง
ช่องทางการร้องเรียน :
หน่วยงานรับผิดชอบ :
ประเภทเรื่องร้องเรียน :
จังหวัด :
จำนวน 50 รายการ
No.เรื่องร้องเรียนสถานะ
1 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 31 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ราษฎรจังหวัดสมุทรปราการขอให้ดำเนินการตรวจสอบว่า บ้านที่พักตามโฉนดที่ดินเลขที่ 59774,59773 ก่อสร้างบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
2 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 31 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ผู้มีอิทธิพลลักลอบตัดมพะยูงบนภูเขาพนมดงรัก แล้วนำมาขายบริเวณลานพักไม้ที่ 1 บ้านคลองสาน ต.ดงรักษ์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
3 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 31 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบไม้ที่จะนำมาสร้างสำนักสงฆ์ บ้านหนองหว้าใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
4 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 18 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

มีการบุกรุกพื้นที่ในเขื่อนจุฬาภรณ์โดยการสร้างที่อยู่อาศัย โดยกลางวันลักลอบหาปลากลางคืนลักลอบล่าสัตว์ป่า โดยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูแล ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
5 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 11 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ราษฎรตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีหนังสือร้องเรียนแจ้งว่าตนเองอยู่อาศัยบ้านเลขที่ 3/35 หมู่ที่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็น สค.1 และในเอกสาร สค.1 ระบุว่า ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกติดเขตป่า แต่เหตุใดพื้นที่ในทิศตะวันออก และทิศตะวันตกดังกล่าว จึงมีผู้ครอบครองพื้นที่ ดังนั้นจึงต้องการให้มีการตรวจสอบว่ามีการเข้าครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
6 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 1 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน บริเวณแม่น้ำวังทองฝั่งขวา หน้าค่ายสฤษดิ์เสนา หมู่ที่ 19 หมู่บ้านวังกระบาก ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
7 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 1 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้พยุง ในที่สาธารณะดอนปู่ตา บ้านมะโม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
8 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 17 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

มีชาวม้งและชาวบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และบุกรุกพื้นที่ป่า

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
9 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 15 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

บุกรุกป่าสงวนเพื่อลักลอบขุดเจาะหินขาย บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
10 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 31 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

มีผู้ลักลอบตัดต้นไม้พะยูงซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินของผู้ร้องเรียน บริเวณบ้านนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
11 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 31 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : เว็บไซต์กรมป่าไม้
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

มีการลักลอบตัดไม้พยูงที่ ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีษะเกษ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
12 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 4 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

บุกรุกที่ภูเขาแสดงกรรมสิทธิ์ในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ภูเขาหมู่ที่ 4 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
13 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 1 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ในพื่้นที่ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
14 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 20 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

แปลงปลูป่าพายุเกย์ท้องที่ ตำบลหงษ์เจริญ ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
15 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 1 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบสำนักสงฆ์อยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเขตหมู่บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
16 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 21 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ลักลอบตัดไม้ป่าต้นน้ำบนยอดดอยไร่ชาระมิงค์ วัดป่าปางกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
17 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 9 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ และการขนย้ายไม้เถื่อน ซึ่งเป็นไม้ที่มาจากอำเภอสบเปา จนถึงเขตวนอุทยานพญาพิภักดิ์ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
18 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 1 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5000 ไร่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอป่าท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
19 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 24 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญจับกุมดำเนินคดีฐานบุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง เข้าทำประโยชน์ฯลฯในป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
20 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 31 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินบริเวณบ้านพุปลาไหล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากผู้ร้องเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
21 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 28 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขออนุญาตใช้พื้นที่ของ ปม. โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแม่นา ตำบลสะเพง ตำบลริมสีม่วง และตำบลเขาค้อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
22 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 11 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอที่ดินทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านหมากและป่าปากพัง ซึ่งหมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์จากบริษัทพันธ์ศรี จำกัด ในท้องที่บ้านคลองปราบ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
23 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 31 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ความคลาดเคลื่อนในแนวเขตป่าอนุรักษ์ app forest4thai

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
24 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 28 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

กรณีนางวิไลนุช ปุเรจาริก ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม เนื่องจาก ปม. ได้อนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม แปลงที่ 1 เป็นเหตุซ้อนทับกับพื้นที่ของผู้ร้องเรียน ที่เคยได้รับอนุญาตให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
25 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 15 มีนาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาข้อพิพาทในที่ดินทำกิน บริเวณอำเภอภูพานและอำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
12
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณธนวรรธน์ พงษ์เกิด 20/3/2561 13:55:45
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :