หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

เรื่องร้องเรียน


สรุปรายเดือน
สรุปตามช่องทางร้องเรียน
สรุปตามหน่วยงานรับผิดชอบ
สรุปตามจังหวัด
สรุปตามประเภทเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
วันที่รับเรื่องร้องเรียน : ถึง
ช่องทางการร้องเรียน :
หน่วยงานรับผิดชอบ :
ประเภทเรื่องร้องเรียน :
จังหวัด :
จำนวน 23 รายการ
No.เรื่องร้องเรียนสถานะ
1 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 18 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ลักลอบตัดไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ จนถึง วัดพระธาตุปูแจ บ้านบุญเริง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
2 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 18 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ลักลอบตัดไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ จนถึง วัดพระธาตุปูแจ บ้านบุญเริง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
3 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 12 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

บุกรุกถางป่า ตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
4 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 28 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบการจับกุมกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม้ของกลางยังอยู่ที่บ้านผู้บุกรุก เรื่องเงียบหายไปอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง บ้านคอกช้าง ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนคศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
5 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 24 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

บุกรุกแผ้วถางพื้นที่บริเวณเขาไหสี่หู ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนกระเหรี่ยง เพื่อทำไร่สับปะรด หมู่ที่ 3 ต.คลองหลวง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
6 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 25 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ที่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 6 บ้านวังโป่ง ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
7 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 28 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ลักลอบตัดไม้ลายป่า บนเขาผาแดง เขตตำบลกฤษณา อำเภทสีคิ้ว นครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
8 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 26 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

บุกรุกตัดไม้ บริเวณป่าชุมชนบ้านควนยาง ป่าต้นน้ำคลองเพหลา หมู่ที่ 5 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
9 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 12 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
10 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 28 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความช่วยเหลือให้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่รายชื่อยังตกหล่น ในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
11 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 5 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ราษฎรจังหวัดชุมพรขอให้จัดสรรที่ดินเพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ และใช้ทำฝายกั้นน้ำ โดยไม่ของบประมาณ และไม่ขอรับสิทธิในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ง สป.ทส.พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
12 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 20 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า ที่ดินโดยรอบมีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินและ ส.ป.ก. หมดแล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ร้องเรียนกับพวกด้วย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
13 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 20 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : อื่น ๆ
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบที่ดิน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือกำแพงเพชร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
14 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 5 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเขาพนมศาสตร์ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
15 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 22 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิเป็นที่ป่าสงวน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
16 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 22 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าที่ดินแปลงที่ 4971 (โฉนดที่ดินเลขที่ 16039) ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
17 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 20 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ชาวบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอความอนุเคราะห์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครไทย และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก ขอให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปในหมู่บ้าน

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
18 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 20 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
19 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 5 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทำกินและแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่าพื้นที่ ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
20 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 25 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : เว็บไซต์กรมป่าไม้
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

เจ้าหน้าที่หน่วยฯ รอ.1(ดงมะอี่) เรียกเก็บเเงินจากโรงงาน เลื่อยโซ่ยนต์ ค้าไม้เรือนเก่าในท้องที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
21 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 8 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอให้พิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนำมาจัดสรรและออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อำเภอท่าหลวง อำเภอลำสนธิ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร รวมทั้ง ขอให้พิจารณายกเลิกคำขออาชญาบัตร อาชญาบัตรพิเศษสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ และขอสัมปทานในเขตพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนได้แนบรายชื่อประชาชนจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
22 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 25 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : อื่นๆ (เช่น ขอคำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ)
รายละเอียด :

ผมไปเที่ยวจังหวัดน่าน เห็นภูเขาหัวโล้นมากมาย นั่นคือป่า ใช่ไหมครับ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
23 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 25 เมษายน 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : อื่นๆ (เช่น ขอคำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ)
รายละเอียด :

พนักงานสุขภาพ พูดจาดี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณธนวรรธน์ พงษ์เกิด 20/3/2561 13:55:45
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :