หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

เรื่องร้องเรียน


สรุปรายเดือน
สรุปตามช่องทางร้องเรียน
สรุปตามหน่วยงานรับผิดชอบ
สรุปตามจังหวัด
สรุปตามประเภทเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
วันที่รับเรื่องร้องเรียน : ถึง
ช่องทางการร้องเรียน :
หน่วยงานรับผิดชอบ :
ประเภทเรื่องร้องเรียน :
จังหวัด :
จำนวน 30 รายการ
No.เรื่องร้องเรียนสถานะ
1 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 4 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกของนายทุน บริเวณป่าชุมชนข้างวัดหนองเรือ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น และบริเวณป่าไพจิตร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
2 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 3 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : เว็บไซต์กรมป่าไม้
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

นายทุนบุกรุกป่าสงวนพร้อมมีผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าป่าไม้สวนป่าละเอาะปลัดป้องกัน อำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ แสวงหาผลประโยชน์

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
3 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 11 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

มีการซื้อขายพื้นที่ปลูกป่าพายุเกย์ บุกรุกแผ้วถางท้องที่ ต.สลุย ต.หงษ์เจริญ ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
4 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 24 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

"นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ร่วมกันตัดไม้ มีความยาวโดยประมาณ 10 กิโลเมตร หมู่บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ"

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
5 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 19 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอให้มีการตรวจสอบการบุกรุกเขตป่าสงวน พื้นที่ภูเขาหัวควาย บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
6 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 23 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

การบุกรุกป่า ทำไร่เลื่อนลอยพิกัดบ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
7 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 10 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

บุกรุกป่าสงวนฯ เพื่อปลูกพืช หมู่บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 9 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
8 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 17 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อปรับปรุงถนน เนื่องจากประสบปัญหาการขนส่งสินค้าเกษตรและคมนาคมไม่สะดวก

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
9 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 17 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบังคับพระอนุพันธุ์ อภิชาโน ให้ ลาสิกขาบท กระทำความผิดในการครอบครองไม้สักแปรรูปและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตพักสงฆ์ ถ้ำพระศรีอินทราทิตย์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
10 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 17 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มประชาชนเพื่อประชาชน จำนวนหนึ่งที่ได้เข้าไปอาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา ท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการเข้าทำลายและขโมยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
11 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 3 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงาะและป่าแม่สำเพ็ง เพื่อตั้งเป็นศูนย์บริการชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
12 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 23 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กับพวก ร้องเรียนว่า ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจาก ปม. ได้อนุญาตให้ทบวงมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้ครอบครอง ทำประโยชน์ ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้ครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว ทำให้เกิดข้อพิพาทมาโดยตลอด

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
13 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 25 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ราษฎรจังหวัดกระบี่ มีหนังสือลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งเบาะแสว่า 1.ผู้นำท้องถิ่นเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับนายทุนชี้เขตเข้าพื้นที่ของชาวบ้าน และ 3.พื้นที่ของชาวบ้านออกเอกสารสิทธิไม่ได้แต่ของนายทุนออกเอกสารสิทธิได้

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
14 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 31 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
15 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 19 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการยื่นขอรังวัดที่ดินป่าชายเลน ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
16 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 23 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กับพวก ร้องเรียนว่า ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจาก ปม. ได้อนุญาตให้ทบวงมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้ครอบครอง ทำประโยชน์ ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรได้ครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว ทำให้เกิดข้อพิพาทมาโดยตลอด

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
17 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 25 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
18 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 23 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : เว็บไซต์กรมป่าไม้
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

หมายเลขโทรศัพท์กรมป่าไม้โทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
19 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 23 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : เว็บไซต์กรมป่าไม้
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือดิน สทก.ใช้ทำประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้เนื่องจากมีโครงการลอกลำห้วยผ่ากลางพื้นที่ 1 ม.7 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
20 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 4 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอให้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อนำมาจัดสรรที่ดินทำกินโดยออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้กับราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
21 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 19 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
22 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 4 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีบุกรุกป่าชุมชนวัดภูปอ และขอรับการสนับสนุนการทำแปลงกล้าไม้ธรรมชาติ เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณวัดพระบาทพรหมนิมิตภูปอ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
23 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 31 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมด้วยข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าบ่อแร่ ทั้งที่ผู้ร้องเรียน แจ้งว่าตนเองได้อาศัยทำกินในพื้นที่ดังกล่าวสืบทอดจากบิดาที่ได้รับสิทธิ สทก.แต่ผู้ร้องเรียนได้ทำเอกสารสิทธิหาย ในขณะเดียวกัน ผู้ร้องเรียนแจ้งว่ามีนายทุนบุกรุกพื้นที่บริเวณใกล้เคียง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการใดๆ กับนายทุน

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
24 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 31 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอใช้ที่ดินในพื้นที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการสร้างวัดเขารัตนธงชัย (วัดสระสะแก)

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
25 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 27 พฤษภาคม 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

กรณี นายฮัจญีหมัด หลงอะหลี ได้ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยอมนำชี้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนตอนที่ 5 จังหวัดสตูล

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
12
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณธนวรรธน์ พงษ์เกิด 20/3/2561 13:55:45
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :