หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

เรื่องร้องเรียน


สรุปรายเดือน
สรุปตามช่องทางร้องเรียน
สรุปตามหน่วยงานรับผิดชอบ
สรุปตามจังหวัด
สรุปตามประเภทเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
วันที่รับเรื่องร้องเรียน : ถึง
ช่องทางการร้องเรียน :
หน่วยงานรับผิดชอบ :
ประเภทเรื่องร้องเรียน :
จังหวัด :
จำนวน 2 รายการ
No.เรื่องร้องเรียนสถานะ
1 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 25 ธันวาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

นางทัศนีย์ เพ็ชร์สงคราม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 12 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และชาวบ้านอีก 43 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนเกิดข้อพิพาทในที่ดินทำกิน

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
2 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 4 ธันวาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

นายยุซัว แซ่วื่อ ขอกลับเข้าไปทำกินในพื้นที่ทำกินเดิม (นาเก่า) คลองห้วยทราย ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณธนวรรธน์ พงษ์เกิด 20/3/2561 13:55:45
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :