หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
รายงานสถานการณ์การบุกรุกทำลายป่า  
แผนที่แสดงสถานการณ์การลักลอบทำไม้ ปี พ.ศ.2559
แผนที่แสดงสถาณการณ์คดีเกี่ยวกับป่าไม้ ปี 2559
แผนที่แสดงสถานการณ์การลักลอบทำไม้ ปี พ.ศ.2558
แผนที่แสดงสถาณการณ์คดีบุกรุกป่าไม้รายจังหวัด ปี 2558
แผนที่แสดงสถาณการณ์คดีบุกรุกป่าไม้รายจังหวัด ปี 2557
แผนที่แสดงสถานการณ์การลักลอบทำไม้ ปี พ.ศ.2557
แผนที่แสดงสถานการณ์คดีเกี่ยวกับป่าไม้ ปี 2557
แผนที่แสดงสถาณการณ์คดีเกี่ยวกับป่าไม้ ปี 2557
แผนที่แสดงสถาณการณ์คดีบุกรุกป่ารายสำนัก ปี 2557

 


 
   

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 24/4/2555 18:21:46
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :