หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก  

ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก
ที่ตั้ง : บ้านท่าตะคร้อ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000 โทร.085-8052275
หัวหน้าหน่วยงาน : นายศักดิ์สิทธิ์ ขยายเสียง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
จำนวนบุคลากร
ข้าราชการ : - พนักงานราชการ : -
ลูกจ้างประจำ : - พนังงานจ้างเหมา : -
ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 2/1/2564 15:51:09

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :