หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย  

ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
ที่ตั้ง : หมู่ 5 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทร.0 8621 19304
หัวหน้าหน่วยงาน : นายพิสิษฐ สอนไว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
จำนวนบุคลากร
ข้าราชการ : - พนักงานราชการ : -
ลูกจ้างประจำ : - พนังงานจ้างเหมา : -
ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 8/6/2562 14:48:22

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :