หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย  

ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
ที่ตั้ง : หมู่ 5 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทร.086-2119304
หัวหน้าหน่วยงาน : นายพิสิษฐ สอนไว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
จำนวนบุคลากร
ข้าราชการ : - พนักงานราชการ : -
ลูกจ้างประจำ : - พนังงานจ้างเหมา : -
ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 11/2/2564 10:33:43

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :