หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |
สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร  

ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร
ที่ตั้ง : หมู่ 8 ต.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.08 6198 8048
หัวหน้าหน่วยงาน : นายอนุวัฒน์ จันทสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
จำนวนบุคลากร
ข้าราชการ : - พนักงานราชการ : -
ลูกจ้างประจำ : - พนังงานจ้างเหมา : -
ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 2/1/2564 15:46:41

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :