หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง  

ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
ที่ตั้ง : ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง 14120 โทร.06 1616 5119
หัวหน้าหน่วยงาน : นายพิเชษฐ์ โคกขำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
จำนวนบุคลากร
ข้าราชการ : - พนักงานราชการ : -
ลูกจ้างประจำ : - พนังงานจ้างเหมา : -
ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 2/1/2564 15:44:51

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :