หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก  

ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก
ที่ตั้ง : หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) หมู่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น ถ.แม่สอด-อุ้มผาง บ้านห้วยไม้แป้น ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร.0 8705 41735
หัวหน้าหน่วยงาน : นายศิริศักดิ์ ทนงรบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
จำนวนบุคลากร
ข้าราชการ : - พนักงานราชการ : -
ลูกจ้างประจำ : - พนังงานจ้างเหมา : -
ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 2/1/2564 15:51:37

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :