หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 5 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ โรงพยาบาลศรีธัญญา
ที่ปลูก : โรงพยาบาลศรีธัญญา หมู่ 4 ต.ตลาดขวญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นายภูบดินทร์ ภักดีดินแดง
ที่ปลูก : ซอยเดชชัย ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี บริษัท ลีโอเทคโนโลยี แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
ที่ปลูก : หมู่บ้านมณีรินทร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี บริษัท ลาบราดอร์ จำกัด
ที่ปลูก : บริษัท ลาบราดอร์ จำกัด ซอยนนทบุรี 39 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี วัดชมภูเวก
ที่ปลูก : วัดชมภูเวก ซอยนนทบุรี 33 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :