หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ นางสาวพัชรี เย็นนภา
ที่ปลูก : วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นายชรินทร์ เรื่องวังสรรค์
ที่ปลูก : วัดสุวรรณโณภาส หมู่ 5 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ นางสาวทักษอร บุผาแดง
ที่ปลูก : วัดป่าภูริทัตปฏิทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์10,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นางสาวปัทมา สัตววโห
ที่ปลูก : หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
 
รวม
26-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :