หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชะโด
ที่ปลูก : อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ นายอิสมแอล ขันทาราม
ที่ปลูก : คลองพระยาบันลือ หมู่ 2 อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)270
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ นายอดุลย์ มาลาอี
ที่ปลูก : คลองพระยาบันลือ หมู่ 7 อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางลำเพย บุญเรือง
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเสนาะ บัวบุตร
ที่ปลูก : ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายทองสุข พูลสมบัติ
ที่ปลูก : โรงเรียนอุทัย ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์830
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ นายอรรถวุธ มีแสงแก้ว
ที่ปลูก : บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนเทคโนโลยี ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนิคม ลือนิคม
ที่ปลูก : วัดช่างทอง และโรงเรียนวัดช่างทอง ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ นางเขมิกา อุ่นให้ผล
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ นายบุญเสริม ภาคสุชล
ที่ปลูก : ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นายขุติเดช อินแพง
ที่ปลูก : วัดชูจิตรธรรมราม หมู่ 1 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,150
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นายประเสริฐ เย็นลับ
ที่ปลูก : ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
 
รวม
100-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :