หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 3 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ นายอรรถวุธ มีแสงแก้ว
ที่ปลูก : บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนเทคโนโลยี ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ นายบุญเสริม ภาคสุชล
ที่ปลูก : ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นายขุติเดช อินแพง
ที่ปลูก : วัดชูจิตรธรรมราม หมู่ 1 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,150
 
รวม
20-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :