หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 9 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ปรีชำ กิจรัตนกำญจน์
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 3 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี นภำพรรณ ระฆังทอง
ที่ปลูก : วัดป่ำธรรมวิสุทธิมงคล หมู่ 3 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี พระกิตติญาณเมธี วัดกลาง
ที่ปลูก : วัดกลาง หมู่ 3 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์590
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี จ.ส.อ.ชูศักดิ์ ไพโรจพาพิพร ศูนย์สงครามพิเศษ
ที่ปลูก : วัดถำพระวิปัสนำรำม หมู่ 9 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี พงศ์ปณต เกษมศรี บมจ. เบทาโกร
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)805
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี วิระเธพ ภักดิ์ชื่น บจก.ทองมาการเกษตรอุตสาหกรรม
ที่ปลูก : บจก.ทองมาการเกษตรอุตสาหกรรม หมู่ 4 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
-
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี รัตนาภรณ์ เกิดปั้น
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ปภัสร์ แซ่ฉั่ว
ที่ปลูก : 184 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ปภารวี ต้นสกุลธรรม สถานปฏิบัติธรรมอำนวยพร
ที่ปลูก : สถานปฏิบัติธรรมอำนวยพร หมู่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
-
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :