หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 5 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี วัดท่า
ที่ปลูก : วัดท่า ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี วัดสระเปรียญ
ที่ปลูก : วัดสระเปรียญ ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นายศิริเดช สุชีวะ
ที่ปลูก : ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท พระครูประดิษฐ์ชยากร (วัดใหม่วงเดือน)
ที่ปลูก : วัดใหม่วงเดือน หมู่ 3 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท นายธวัช วัฒธรรม (แขวงการทางชัยนาท)
ที่ปลูก : เขาขยาย หมู่ 4 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
 
รวม
30-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :