หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 7 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายชาญ ชำนาญศิลป์
ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)950
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายชาญ ชำนาญศิลป์
ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายรุ่งโรจน์ มานู
ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายณรงค์ อัมรินทร์
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)230
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายนงนุช สุวรรณ
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง จ่าตรีทวีศักดิ์ พรมหงษ์
ที่ปลูก : กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 หมู่ 6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์350
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง ร.อ.มีชัย ธนสงวนวงศ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
 
รวม
80-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :