หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา(เขาหินซ้อน)  นายสมบูรณ์ เตียงกูล
ที่ปลูก : ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)460
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นางนภา เข็มมุด
ที่ปลูก : ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)230
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา(เขาหินซ้อน)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ปลูก : ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา(เขาหินซ้อน)  นายวสันต์พรรษ ศรีเรือนงาม
ที่ปลูก : ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)755
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :