หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 32 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นายจักรทิพย์ บุพสุวรรณ
ที่ปลูก : วัดวีระโชติธรรมาราม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,420
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายสหโสฬส ตั้งเจริญเสถียร
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายสหโสฬส ตั้งเจริญเสถียร
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายวิโรจน์ เจริญวรรณยิ่ง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)890
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นางสาววิมลมาศ กันยาสาย
ที่ปลูก : ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายสมศักดิ์ เปี่ยมสาคร
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายธะเนตร ตันเจริญ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายสมศักดิ์ เปี่ยมสาคร
ที่ปลูก : 48/49 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายสมชาย สมาน
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายสมชาย สมาน
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายอภิชาติ เทียนเพิ่มพูล
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายถาวร สุวรรณไตร
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,450
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายวินัย สุวรรณไตร
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นางหลง บุญเหลือ
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,450
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายวินัย สุวรรณไตร
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายถาวร สุวรรณไตร
ที่ปลูก : 58 หมู่ 8 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นางผล กล้าหาญ
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,450
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายผัน ล้อมเกษ
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)950
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นางทวารัตน์ ธรรมรัตนานันท์
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นางผล กล้าหาญ
ที่ปลูก : 125 หมู่ 3 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นางทวารัตน์ ธรรมรัตนานันท์
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
50
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายชิต ขจรฤทธิ์
ที่ปลูก : ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)380
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายชิต ขจรฤทธิ์
ที่ปลูก : ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายชำนาญ อ่อนนิ่ม
ที่ปลูก : 49 หมู่ 6 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายชำนาญ อ่อนนิ่ม
ที่ปลูก : ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายมงคล เข็มทอง
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายมงคล เข็มทอง
ที่ปลูก : 36/1 หมู่ 5 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์950
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายธงชัย นึกหมาย
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นางสาวณัฐปภัสร์ ฉายาภักดี
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายธงชัย นึกหมาย
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นางสาวณัฐปภัสร์ ฉายาภักดี
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
 
รวม
1,954-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :