หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา(เขาหินซ้อน)  นายอนุชิต เมฒสุขใส
ที่ปลูก : เขื่อนระบม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์780
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา(เขาหินซ้อน)  นายกิตติพงษ์ ลิ้มเจริญ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา(เขาหินซ้อน)  นางสาวนงนุช สัมฤทธิ์
ที่ปลูก : บริษัทอิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี นายวิทยา ฮะสูน
ที่ปลูก : 44 หมู่ 3 ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,070
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :