หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 10 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว นางลำพวน หงส์สระคู
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)260
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว นางประหยัด นพเกล้า
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)380
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว ด.ต.กิตติศักดิ์ แม่นปืน
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว สำนักสงฆ์ต้นโพธิ์
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์ต้นโพธิ์ หมู่ 2 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,850
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว นายมนัส อาคมคง
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว วัดบางนาใน
ที่ปลูก : วัดบางนาใน หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว นางสาวขวัญใจ เหลื่อมรุ่ง
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว วัดโนนจิก
ที่ปลูก : วัดโนนจิก หมู่ 3 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,090
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว นางอัมรา กรดคีรี
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)280
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว นายวีระ นํ้าใส
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :