หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 7 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว วัดมิตรสัมพันธ์
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว นายนริศ สุขกุล
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว สำนักสงฆ์คลองคันฉอ
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์720
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเต็ง
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว นายทองแดง เกื้อกุลวงศ์กุล
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว สถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์
ที่ปลูก : สถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว นายคำผิน ต่างสี
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :