หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 18 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ นางสามัญ โล่ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,650
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ นายวินัย แมลงผึ้ง
ที่ปลูก : 13 หมู่ 3 ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พระบุญถึง อาจเอื้อม
ที่ปลูก : สวนธรรมรัตนคีรี หมู่ 11 ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,720
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ นายวรรธนะ สงวนธรรม
ที่ปลูก : ป่าชุมชน หมู่ 8 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมปอง โพธิ๋งาม
ที่ปลูก : ที่สระสาธารณะ หมู่ 5 ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  นายเกียรติศักดิ์ จำจิตร
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณะประโยชน์โศกหัวควาย ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,120
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  นายคำเดือง ภาษี
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณสวโรจน์ นิวาสรัมย์
ที่ปลูก : ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  นายเผชิญ เนตระกูล
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์บ้านสมคบ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  นายถิระวัฒน์ ผลยะลาภ
ที่ปลูก : ืที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองหัวแคน ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  นายมาลี อรุณพูลทรัพย์
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองพลวง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,720
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  นายอั้ง ตองติรัมย์
ที่ปลูก : วัดป่าศรีอุดมธรรม หมู่ 3 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์250
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์หินเหล็กไฟ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  นายบุญศรี ชูแสน
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,720
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  นายเสาร์ สีลำเนา
ที่ปลูก : หมู่ 19 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  นายประกาศ กาวกระโทก
ที่ปลูก : วัดบัวทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  นายสุพจน์ เจียมรัมย์
ที่ปลูก : โรงเรียนบุรีพิทยาคม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :