หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์  นายบุญเกิด กองสุข
ที่ปลูก : โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์  นายพัฒนา พรหมบุตร
ที่ปลูก : ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์  นายอรรถาเศรษฐ์ คงปาน
ที่ปลูก : ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์  นายโสภาค คงวัน
ที่ปลูก : วัด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :