หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย คงรอด
ที่ปลูก : วัดภูดินแดง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี นายไมตรี กุลบุตร
ที่ปลูก : จ.อุบลราชธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวธารารัตน์ เทียนประโคน
ที่ปลูก : จ.อุบลราชธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี นายกมลศรี ศรีวัฒน์
ที่ปลูก : จ.อุบลราชธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านหนองแปก
ที่ปลูก : ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริาหรส่วนตำบลเกษม
ที่ปลูก : องค์การบริาหรส่วนตำบลเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ
ที่ปลูก : สวนสมุนไพร ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ นายเสมอ ตั้งชูรัตน์
ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานบึงบัว
ที่ปลูก : อุทยานบึงบัว ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  โรงเรียนบ้านกระเตียด
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านกระเตียด ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ที่ปลูก : ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :