หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายณัฐวุฒิ กัมปพาวรรณ
ที่ปลูก : บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 3 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายอุไร รัตนภักดิ์
ที่ปลูก : หมู่ 18 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ที่ปลูก : บ้านหนองตาไก้ หมู่ 5,6,11 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  พระไพศาล วิสาโล
ที่ปลูก : วัดป่ามหาวัน หมู่ 6 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ วัดถ้ำหม้อ
ที่ปลูก : วัดถ้ำหม้อ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  พุทธอุทยานซับใหญ่ แปลงที่ 2
ที่ปลูก : บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  พุทธอุทยานซับใหญ่ แปลงที่ 1
ที่ปลูก : บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  บ้านคลองสระแก้ว
ที่ปลูก : บ้านคลองสระแก้ว หมู่ 17 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :