หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 55 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ โครงการ ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล คล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10
ที่ปลูก : จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มพื้นที่การศึกษาตำบลคอนสาร
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านคอสาร, โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว, โรงเรียนบ้านคลองบอน จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายประยูร ศิริคุณ
ที่ปลูก : โรงเรียนศรีแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,170
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
ที่ปลูก : พื้นที่จัดการพิเศษเพื่อสงวน คุ้มครอง ป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูอย่างเข้มข้น (ป่าโล่ใหญ่) อุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายยุทรพล ทรัพย์โยธิน
ที่ปลูก : พุทธอุทยานวัดป่านพชัยมงคลธรรม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายบุญถม มาตรสงคราม
ที่ปลูก : สวนป่าสาธารณะ หมู่ 5,6,7,8 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายวิชัย ทาโบราณ
ที่ปลูก : ป่าช้าชุมชนหนองหล่ม หมู่ 10 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายวิญญู ช่างไสว
ที่ปลูก : ป่าช้าสาธารณะ หมู่ 8 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายราชันย์ วงค์คำจันทร์
ที่ปลูก : ที่สาธารณะโนนหินแห่ บ้านหัวนา หมู่ 4 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ บ้านโจด
ที่ปลูก : ป่าช้า และศูนย์การเรียนรู้บ้านโจด หมู่ 6 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายนิติกร กวนคอนสาร
ที่ปลูก : สวนป่าเกษตรสมบูรณ์ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายถนอม วายุพล
ที่ปลูก : ถนนสามแยกบ้านหนองพวง ถึงพุทธอุทยานวัดป่าเซตะวัน หมู่ 2 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์11,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายพุฒิชัย พิมพลีชัย
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายวิรัตน์ กุระคำแสง
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายภาณุวัฒน์ พิทักษ์
ที่ปลูก : โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นางสาวอุมาพร อินจอหอ
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นางเพ็ญศรี สุขบัว
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นางสุจินดา การบรรจง
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นางแววตา นราพงษ์
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นางสาวบุหงา พิจิตร
ที่ปลูก : ลำห้วยขี้เหล็ก หมู่ 7 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
ที่ปลูก : ฝายใหญ่บ้านซับรวงไทร หมู่ 4 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายอภิชาติ วันนา
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายประศิลป์ศักดิ์ ตาปราบ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายอุไร มาชัยภูมิ
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านนางเม้ง
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์290
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายศรคม ฝ่ายสัจจา
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ จ.ส.อ.เชิดชัย แต่งแดน
ที่ปลูก : ริมถนนบ้านโสกตลับ-บ้านโคกสูง หมู่ 1-2 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ จ.ส.อ.เชิดชัย แต่งแดน
ที่ปลูก : ริมถนนบ้านโสกตลับ-บ้านโคกสูง หมู่ 1-2 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นางอมรา ศรีวงษ์ชัย
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นางสาวกัลยาณี ศรีวงษ์ชัย
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายเทพอุดม ภิญโญศรี
ที่ปลูก : ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ปลูก : ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินร่อง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ที่ปลูก : ที่สาธารณประโยชน์ หนองดู่แก บ้านนกเขาทอง หมู่4 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายเติมศักดิ์ น้อยนารายณ์
ที่ปลูก : อุทยานแห่งชาติภูแลนคา บ้านคำผักแพว ต.ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์20,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
ที่ปลูก : ที่สาธารณะป่าชุมชน บ้านภูผาทอง หมู่ 11 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ซย.11 (ตาดรินทอง)
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ อบต.กวางโจน
ที่ปลูก : อ่างเก็บน้ำหนองสะเดา บ้านหนองสะเดา ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ พระทวีศักดิ์ สิริญาโน
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ พระทวีศักดิ์ สิริญาโน
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,800
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายสาโรจน์ บุญพร้อม
ที่ปลูก : ที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกน้อยในเขตป่าไม้ถาวรของชาติ บ้านท่าคร้อ หมู่ 3 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายชัยศิลป์ ชัยศรี
ที่ปลูก : ภูน้ำเกลี้ยง ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
ที่ปลูก : ที่สาธารณประโยชน์โคกป่ารวก ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายเทวนาถ เติมวุฒิ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ อบต.ซับใหญ่ (นายเกียรติทวี วงษ์มาตร)
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายวิษณุ ตันวิเศษ
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายจิรยุทธ ประจงค้า
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายสุรศักดิ์ การบรรจง
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ที่ปลูก : หมู่ 2,5,8 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ที่ปลูก : บ้านห้วยร่วม หมู่ 2 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ น.ส.ขวัญใจ เปือยหนองแข้
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายอุไร ผดุงกล้า
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นางวัฒนา ชัยมาตย์
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ วัดบริบูรณ์ (บ้านขี้เหล็กใหญ่)
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำวัวแดง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :