หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 9 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ตำบลป่าก่อ ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ที่ปลูก : ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ปลูก : สวนพุทธอุทยาน ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ปลูก : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ วัดป่าเก่ากุง
ที่ปลูก : วัดป่าเก่ากุง หมู่ 9 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนศรีคุณวิทยบัลลังก์
ที่ปลูก : โรงเรียนศรีคุณวิทยบัลลังก์ หมู่ 7 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
ที่ปลูก : หนองสีโว ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
ที่ปลูก : พื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนพนาศึกษา
ที่ปลูก : โรงเรียนพนาศึกษา ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :