หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ วัดป่าด้านวิเวก
ที่ปลูก : วัดป่าด้านวิเวก หมู่ 7 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ นายสุนันทวัฒ ทีหอคำ
ที่ปลูก : ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ นายทองคำ พันจำรัญ
ที่ปลูก : ต.ไคสี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ นายวิรุช สมทอง
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ นายสุรศักดิ์ เกษงาม
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ นางวิศัลย์ศยา แซ่อึ้ง
ที่ปลูก : วัดโคกทำเล ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ นายประยอม สมบัติดี
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ นางอำพร ลุนอุบล
ที่ปลูก : ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
 
รวม
346-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :