หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม
ที่ปลูก : โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์บ้านดอนมะค่า หมู่ 6 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  นางสาวกฤตพร ดวงมะฮุง
ที่ปลูก : วัดหลวงปู่ฤาษี หมู่ 3 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  นายอดุลย์ บางไทย
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านโคกกุง หมู่ 8 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  วัดป่าดอนนาดีรัตนาราม
ที่ปลูก : วัดป่าดอนนาดีรัตนาราม หมู่ 7 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  นายกิตติศักดิ์ โพธิ์พรม
ที่ปลูก : วัดป่าหนองเล้าข้าว ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  นายมณี ศิริวงษ์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  พระรัตนะ นาคธวงศ์
ที่ปลูก : วัดป่าบุ่งแก้ว หมู่ 5 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์290
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  นายสุชาติ แวววงศ์
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  นางบุญถิน วิชัยวงษ์ (ศูนย์น้ำเพียงดิน)
ที่ปลูก : ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์650
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  เทศบาลตำบลฝั่งแดง
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,250
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  วัดป่าธัมมาวิปัสสนาราม
ที่ปลูก : วัดป่าธัมมาวิปัสสนาราม ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
 
รวม
60-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :