หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 23 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  พระวิชัย มนชโย
ที่ปลูก : วัดป่าสร้างหลวง ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  พระเจษฎา มหาลาโภ (วัดป่าดงขมิ้น)
ที่ปลูก : วัดป่าดงขมิ้น ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  นางยุพิน มีเพียร
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)820
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  นายพนมยงค์ รักญาติ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)840
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  นายรัศมี โครตแสนดี
ที่ปลูก : วัดป่าสุชนวนิช ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  นางทองใบ ท้าวพิมพ์
ที่ปลูก : บ้านเก่าน้อย หมู่ 7 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  นางยุรี จองพรรษา
ที่ปลูก : ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)370
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  นางยุพิน หยงเมือง
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง หมู่ 8 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  นายธงชัย แสงไชย
ที่ปลูก : บ้านนาข่า ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  นายประเสริฐ์ ปิ่นแก้วเนรมิตร
ที่ปลูก : บ้านงอย หมู่ 2 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายกิตติ คำแท่ง (บริษัท ศรีตรัง)
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)950
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายกิตติ คำแท่ง (บริษัท ศรีตรัง แอโกอินดัสทรี)
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ร.ต.ท.ราชิต อนนทสีหา
ที่ปลูก : กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,800
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายอภิเดช เตียวศิริทรัพย์
ที่ปลูก : หนองตะไก้ ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระมหาประพัฒน์
ที่ปลูก : วัดป่าบ้านดานธรรมเจดีย์ หมู่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสำเนียง ศิลาแดง
ที่ปลูก : วัดสูงแคน ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,020
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พ.ท.ประทีป มีเกาะ
ที่ปลูก : สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายอำนาจ ผการัตน์
ที่ปลูก : ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,150
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายบุญสวน วงษ์สุวรรณ
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายคำนึง คำอุดม
ที่ปลูก : วัดป่าศรีคุณาราม ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายอัมพวัน เสน่ห์ดี อบต.โนนทองอินทร์
ที่ปลูก : วัดป่าโนนทองอินทร์ หมู่ 4 ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายธนวัฒน์ ขันธวิชัย
ที่ปลูก : วัดป่าภูวังงาม หมู่ 1 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายยุทธนา เยี่ยงแก้ว
ที่ปลูก : ที่พักสงฆ์หนองบัวทอง หมู่ 1 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์620
 
รวม
61-3-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :