หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 21 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากชม
ที่ปลูก : ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  วัดป่าห้วยซำหลงสิริธโร
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์8,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  เทศบาลตำบลดอกคำ
ที่ปลูก : 420 หมู่ 1 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  นายประสิทธิ์ ตันตุลา
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  อบต.น้ำสวย
ที่ปลูก : ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินตัสทรี จำกัด
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  วัดอรัญญวาสี
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  วัดลาดปู่ทรงธรรม (พระธาตุสัจจะ)
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้่านนาหมูหม่น
ที่ปลูก : ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  เทศบาลตำบลนาดินดำ
ที่ปลูก : 116 หมู่ 1 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  อบต.เขาหลวง
ที่ปลูก : ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  วัดถ้ำผาพุง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  นางสาววันวิสาร์ สิริโยธิน
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  สภ.เชียงกลม
ที่ปลูก : ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  เทศบาลตำบลคอนสา
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
ที่ปลูก : ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  สำนักสงฆ์ท่าบม
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
1,200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)
ที่ปลูก : ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)20,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  นางเจนตา เหง่าศรี
ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,160
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  นายกันตภณ โข้บุรี
ที่ปลูก : หมู่ 18 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
 
รวม
271-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :