หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 11 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายประเสริฐ สุวรรณเพ็ง
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแกดอนบาก อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม พระหวั่น เนื่องมัจฉา
ที่ปลูก : บริเวณพื้นที่ วัดดอนปู่ตา บ้านปอน้อย ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,535
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นางยุวดี พระนา
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณะประโยชน์ อบต.เชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,270
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายปรีชา แสนสุภาพ
ที่ปลูก : บ้านหนองสิม หมู่ 11 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายมงคล ดรนนบุตร
ที่ปลูก : วัดป่าโนนเหล่าพระเจริญธรรม บ้านหนองสระพัง หมู่ 1 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,110
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายเฉลิม หารวันนา
ที่ปลูก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองซอน ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,360
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายสมพงษ์ ภูพานไร่
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,130
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายทองคำ โพธิ์ขี
ที่ปลูก : วัดป่าบ้านน้ำจ่อย บ้านน้ำอ้อย ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,900
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม พระเฉลิมพล ชุตินธโร
ที่ปลูก : วัดป่าหนองยาง หมู่ 16 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์6,800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายปัญญา นามขมเขตต์
ที่ปลูก : วัดป่าดงรััง หมู่ 12 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นางสาวอภิญญา ศิริการ
ที่ปลูก : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย หมู่ 12 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :