หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 3 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายนรเทพ ทรัพย์สมบัติ
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านหนองแวง ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,950
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายวิชิต ศรีเทพ
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,130
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายทวีศักดิ์ สารบุญเรือง
ที่ปลูก : บ้านเมย ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,200
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :