หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 26 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร สถานีตำรวจกองเมือง
ที่ปลูก : สถานีตำรวจกองเมือง ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร พระธีระชัย กุสลจิตโต
ที่ปลูก : ที่พักสงฆ์หนองข้างจี่ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร วัดป่าแสงธรรมขันติโก
ที่ปลูก : บ้านนาเลา ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,700
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร เทศบาลกุดบาก
ที่ปลูก : ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,900
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร สำนักคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ที่ปลูก : ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร วัดป่าถราวาส
ที่ปลูก : บ้านนาขาม ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านกลาง
ที่ปลูก : ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร โรงเรียนหนองนางกอม
ที่ปลูก : โรงเรียนหนองนางกอม ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร เทศบาลตำบลพันนา
ที่ปลูก : บ้านหนองไผ่ยาว ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ที่ปลูก : ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านถ่อน
ที่ปลูก : ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร วัดเจตพานุสรณ์
ที่ปลูก : วัดเจตพานุสรณ์ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร ธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่ปลูก : บ้านคำน้ำเย็น ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลเจริญศิลป์
ที่ปลูก : โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านบะป่าคา
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านบะป่าคา หมู่ 4 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร เทศบาลตำบลวาใหญ่
ที่ปลูก : ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านสมเปือย
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านสมเปือย ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านทุ่งแก
ที่ปลูก : ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,700
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
ที่ปลูก : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ที่ปลูก : อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร การประปาพังโคน
ที่ปลูก : อ.พังโคน จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลวานรนิวาส
ที่ปลูก : โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,400
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร โรงเรียนนิคมน้ำอูน
ที่ปลูก : โรงเรียนนิคมน้ำอูน อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร สถานีพัฒนาอาหารสัตว์
ที่ปลูก : สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร คุณวิเชียร ก.ป.ร.
ที่ปลูก : จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :