หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 29 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม นางชญาณิน มีรัตน์คำ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม วัดมูลสารกิจ
ที่ปลูก : วัดมูลสารกิจ หมู่ 4 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม สิบเอก บุญเที่ยง แสงโคตร
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)520
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม วัดป่าสุคนธรักษ์
ที่ปลูก : วัดป่าสุคนธรักษ์ บ้านค่ายเสรี ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์930
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม โครงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย บ้านศรีเวินชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม นางศิริพร ประลันย์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)620
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม นายจีระพล หมั่นดี (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4)
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์530
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม กำนันสง่า ตีเฟื้อย
ที่ปลูก : บ้านนาขาม หมู่ 14 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม นายณปภัทธ์ ทีฑธนานนท์
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม บริษัท โตโยต้านครพนม
ที่ปลูก : ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม เทศบาลตำบลหนองญาติ
ที่ปลูก : ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
ที่ปลูก : บ้านโพนงาม หมู่ 4 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
ที่ปลูก : บ้านโคกก่อง หมู่ 4 ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
ที่ปลูก : หมู่ 6, 10 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์360
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์512
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม นายบุญมี สารบัญ (ผู้ใหญ่บ้านบ้านไทยสามัคคี)
ที่ปลูก : บ้านไทยสามัคคี หมู่ 5 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม นายบุญมี สารบัญ (ผู้ใหญ่บ้านบ้านไทยสามัคคี)
ที่ปลูก : บ้านไทยสามัคคี หมู่ 5 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์โนนศิลา บ้านอ้อ ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์752
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม โครงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง
ที่ปลูก : วัดบ้านดอนมงคล ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม โครงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง
ที่ปลูก : ป่าชุมชนเหล่าต้นแหงน บ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม โครงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง
ที่ปลูก : ป่าชุมชนเหล่ากอไฮ บ้านท่าโข่ง ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม โครงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง
ที่ปลูก : ป่าชุมชนดงหนองสุ่ง บ้านวังโพธิ์ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม โครงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง
ที่ปลูก : ป่าช้า บ้านนาเพียง ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์10,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม นางสาวนิตยา ไชยทา
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย
ที่ปลูก : หมู่ 4, 5 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ที่ปลูก : 210 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,300
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :