หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 13 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด
ที่ปลูก : บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด หมู่ 8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายวสุวัตน์ โบว์เสรีวงค์
ที่ปลูก : พื้นที่บ้านสหกรณ์ 2 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)159
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายอภินันท์ เลาหะกุล ในนาม อำเภอแม่ออน
ที่ปลูก : ที่ว่าการอำเภอแม่ออน หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นายสี เอสันเทีะ
ที่ปลูก : บ้านหนองอาบช้าง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 31
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 10 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่สุขศิริ จำกัด โครงการ เดอะเนเจอร์โฮมเชียงใหม่
ที่ปลูก : เลขที่ 54 หมู่ 4 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นางรักชนก ชอท์สเตดท์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นางอรสา สุดายุวร
ที่ปลูก : 396 หมู่ 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์สองข้างทางน้ำแพร่ หมู่ 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นายนิติ เปลี่ยนภู่
ที่ปลูก : บ้านสันป่าตอง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ วัดอรัญญวิเวก
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ วัดอรัญญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ปลูก : ค่ายนเรศวรมหาราช กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
 
รวม
55-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :