หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 64 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าถ้ำแกลบ
ที่ปลูก : ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
ที่ปลูก : ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ ปางช้างแม่ริม
ที่ปลูก : ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นายสี เอสันเทีะ
ที่ปลูก : บ้านหนองอาบช้าง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ที่ปลูก : ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นางมะลิวัลย์ ชัชวลิต
ที่ปลูก : ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
ที่ปลูก : ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวทิศดา ภู่กานดาวงศ์
ที่ปลูก : ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นายส่งเสริม จอมเดช
ที่ปลูก : ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นายภูกิจ มณีวรรณ์
ที่ปลูก : ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเสริฐสิริ วาณิศาสตร์กุล
ที่ปลูก : ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าหมู่ใหม่
ที่ปลูก : ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
ที่ปลูก : ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ปลูก : ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ วัดอรัญญวิเวก
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ วัดอรัญญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ปลูก : ค่ายนเรศวรมหาราช กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นายธงชัย จำรูญ
ที่ปลูก : ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นายชำนาญวิทย์ หวันทอง
ที่ปลูก : ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นายนิติ เปลี่ยนภู่
ที่ปลูก : บ้านสันป่าตอง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว
ที่ปลูก : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ ค่ายเยาวชนเชียงดาว
ที่ปลูก : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ สำนักสงฆ์สัมมานะ
ที่ปลูก : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาว เนตรวิไล โชติรัตน์
ที่ปลูก : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด
ที่ปลูก : บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด หมู่ 8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายอภินันท์ เลาหะกุล ในนาม อำเภอแม่ออน
ที่ปลูก : ที่ว่าการอำเภอแม่ออน หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางกานทินี เต่าทอง
ที่ปลูก : บ้านสหกรณ์2 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายวสุวัตน์ โบว์เสรีวงค์
ที่ปลูก : พื้นที่บ้านสหกรณ์ 2 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)159
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย พิชัย ต๊ะหล้า
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านออนเหนือ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ธนากรณ์ กะผอ
ที่ปลูก : บ้านบงตัน หมู่ 5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิจัยการเกษตรไร่แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ปลูก : สถานีวิจัยการเกษตรไร่แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
ที่ปลูก : สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 31
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 10 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่วาง
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลแม่วาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าสันติสุข
ที่ปลูก : วัดป่าสันติสุข ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าสวนธรรมรส
ที่ปลูก : วัดป่าสวนธรรมรส ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท โฮมสุขภัณฑ์
ที่ปลูก : โรงเรียนสันติสุข หมู่ 6 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นายธนาวร วรรณาพรณ์
ที่ปลูก : วัดศรีลังกา ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลสันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
ที่ปลูก : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ที่ปลูก : ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสันป่าตอง
ที่ปลูก : โรงพยาบาลสันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่สุขศิริ จำกัด
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรูญ อุปนันท์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่สุขศิริ จำกัด โครงการ เดอะเนเจอร์โฮมเชียงใหม่
ที่ปลูก : เลขที่ 54 หมู่ 4 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่
ที่ปลูก : 169 หมู่ 3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒานาเด็กเล็กตำบลขุนคง
ที่ปลูก : 303 หมู่ 5 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ที่ปลูก : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
ที่ปลูก : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าดอนเปา
ที่ปลูก : วัดป่าดอนเปา ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสันป่าสัก โดย นางวัลลภา พรหมท้าว
ที่ปลูก : โรงเรียนสันป่าสัก ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์สองข้างทางน้ำแพร่ หมู่ 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ คุณวารุณี คงช่วย
ที่ปลูก : 93 หมู่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นางวิลัย ทองทา
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นางรักชนก ชอท์สเตดท์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นางอรสา สุดายุวร
ที่ปลูก : 396 หมู่ 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มอาสาชาวต่างชาติ โดย นางสาวเวณิกา ตุ่มคำ
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ศิริยีวัน จำกัด
ที่ปลูก : สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ วัดใหม่ท่าอิ
ที่ปลูก : วัดใหม่ท่าอิ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่
ที่ปลูก : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ วัดม่อนห้วยแก้ว
ที่ปลูก : วัดม่อนห้วยแก้ว ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท โฟร์ที จำกัด (สาขาดอยน้อย)
ที่ปลูก : 503 หมู่ 11 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟต
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
 
รวม
184-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :