หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 9 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ พระมหาโกสินทร์ กิตติปาโล
ที่ปลูก : วัดเกาะกลาง หมู่ 8 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)622
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายฤกษ์พงษ์ โครตมา
ที่ปลูก : วัดดอยติ หมู่ 5 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ จำกัด
ที่ปลูก : บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ จำกัด หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย สิงห์คำ ปัญโญใหญ่
ที่ปลูก : บ้านสันทราย ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย สมพล อภิวงศ์งาม
ที่ปลูก : บ้านสันทราย ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ เทศบาลตำบลบ้านธิ
ที่ปลูก : อ่างเก็บน้ำบ้านธิ หมู่ 9 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์220
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาว พรเพ็ญ หมอกมุงเมือง
ที่ปลูก : บ้านห้วยยาบ หมู่ 8 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)505
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
ที่ปลูก : ดอยงุ้ม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
ที่ปลูก : วัดดอยห้างบาตร ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
 
รวม
82-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :