หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 13 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสุชาติ ปันจักคำ
ที่ปลูก : บ้านนากว้าวกิ่ว หมู่ 4 จ.ลำปาง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้ (นายษรัญพัชท์ แพงแซง)
ที่ปลูก : 98/24 หมู่ 5 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงเหนือ (นายอภิชน ประมุข)
ที่ปลูก : 91 หมู่ 5 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง ป่าชุมชนบ้านใหม่นาแช่ (นางสาวพิมพา จันทร์ศรี)
ที่ปลูก : 25/2 หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง
ที่ปลูก : ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ สวนป่าแม่จาง
ที่ปลูก : สวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง  นายเฉลิม วงศ์เรือน
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง  นางพรรณี ชัยกันสิงห์
ที่ปลูก : บ้านป่าตัน หมู่ 6 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง  สำนักสงฆ์อุดมมงคล
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง  นายศิวกร อุดกันทา
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง  นายไร หม่องเมธา
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง  นายบัญชา อุดใจ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ร.ท อุเทน หมื่นหางวงศ์
ที่ปลูก : บ้านสันป่าหนาด หมู่ 5 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
 
รวม
53-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :