หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 25 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาดจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสุขสวัสดิ์ ผายคำ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยไคร้
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,100
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาดจังหวัดอุตรดิตถ์  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักสงฆ์บ้านห้วยไคร้
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  เทศบาลตำบลผาจุก (นายธวัช ชูเรือง เจ้าหน้าที่รับแทน)
ที่ปลูก : ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  เขื่อนทดน้ำผาจุก (นายณัฐชัย ขำคง เจ้าหน้าที่รับแทน)
ที่ปลูก : ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์620
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาดจังหวัดอุตรดิตถ์  นางเสวียน พาเหมาะ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,100
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาดจังหวัดอุตรดิตถ์  นายวิวัฒน์ ยะหัน
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาดจังหวัดอุตรดิตถ์  นางปราณี มาทำมา
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,400
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาดจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสท้าน สินสา
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาดจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมทิศ มีสอน
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาดจังหวัดอุตรดิตถ์  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  เทศบาลตำบลท่าปลา (นางบัวบาน อู่ทรัพย์ เจ้าหน้าที่รับกล้าไม้แทน)
ที่ปลูก : ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมพงษ์ ศิริวัฒน์
ที่ปลูก : จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  นายประทีป ซีเปรม
ที่ปลูก : จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมกิจ โพธิ์ทอง
ที่ปลูก : จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  นายบุญสวน พิมพ์โครต
ที่ปลูก : จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  นายทองสุข คู่ควร
ที่ปลูก : จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมบูรณ์ ริดเต็ม
ที่ปลูก : จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  นายประทีป พงษ์ไพร
ที่ปลูก : จ.อุตรดิตถ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)370
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  เทศบาลตำบลร่วมจิต (นายอนันต์ อินต๊ะพรม เป็นตัวแทนรับ)
ที่ปลูก : จ.อุตรดิตถ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  วัดหนองบัว (นายกรกฎ เจริญสุข รับแทน)
ที่ปลูก : จ.อุตรดิตถ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา (นายสมพงษ์ ชมภูน้อย ตัวแทนรับกล้าไม้)
ที่ปลูก : จ.อุตรดิตถ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายเสน่ห์ วันควร เจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรับ)
ที่ปลูก : จ.อุตรดิตถ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,050
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายตัน เขื่อนจะนะ ผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับ)
ที่ปลูก : จ.อุตรดิตถ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
 
รวม
94-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :