หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 7 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ จำกัด
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,790
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา สำนักสงฆ์บ้านเกษตรพัฒนา
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ 16 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา นายพยุง จันทร์ฟองงาม
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา วิสาหกิจชุมชนดอกทานตะวัน
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์6,600
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)
ที่ปลูก : วัดศรีโคมคำ หมู่ 6 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :