หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 10 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2562 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา วัดห้วยหม้อ
ที่ปลูก : วัดห้วยหม้อ หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
2,000
2562 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา วัดอนาลโยทิพยาราม
ที่ปลูก : วัดอนาลโยทิพยาราม ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2562 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์บ้านต๊ำพระแล ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2562 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา วัดปงสนุก
ที่ปลูก : วัดปงสนุก ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2562 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา วัดพระธาตุดอยจุก
ที่ปลูก : วัดพระธาตุดอยจุก หมู่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2562 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ที่ปลูก : รอบโรงเรียนดงเจนวิทยาคม หมู่ 3 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,800
2562 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา นายณรงค์เดช บุญวงศ์
ที่ปลูก : สวนบ้านป่าตึง หมู่ 8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2562 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา นายกษิดิศ สำเภาพล
ที่ปลูก : สวนบ้านม่วงคำ หมู่ 6 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2562 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา วัดทุ่งต้นศรี
ที่ปลูก : วัดทุ่งต้นศรี หมู่ 1 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2562 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา วัดหล่ายพัฒนา
ที่ปลูก : วัดหล่ายพัฒนา หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,900
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :