หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ศันสนีย์ บัณฑิตร์
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านสาม ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ใหญ่บ้านนาคาว
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ใหญ่บ้านนาคาว
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ปลูก : ป่าชุมชนตำบลเวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
 
รวม
20-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :