หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 87 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ สนง.เทศบาลเมืองชุมแสง
ที่ปลูก : ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายสนัท ยังเงิน
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันเนิน
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายฐนนท์ ดวงแก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายอาเดียว เลขะวัฒนะ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายพัชมณ ชาญวิทย์การ
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายสิทธิพร ธรรมยศ
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายทนงศักดิ์ เมธีกุล
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางพลับพลึง วิชาพร
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางฉวี ดวงตาเสือ
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)382
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวสุพัฒตรา สาขำ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายบุญยง วิชาพร
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางจอมใจ ยิ้มเจริญ
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายศรัณย์ ศิริเวช
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายดำรงค์ สังข์เงิน
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนวัดวังสวัสดิ์
ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางพัชร พ่วงเสือ
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางมาลัย พิมพันธุ์
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายสมพงษ์ อ่อนนวล
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางประจบ ทั่งหิรัญ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนแก่งชัชลิตวิทยา
ที่ปลูก : ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสายทอง โบสถ์แก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางนภาภรณ์ ปรางทับทิม
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางวาสนา เบ้าเงิน
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)320
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นาวพรรณี ไพบูลย์
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางจันทร์สุภา เกษวง
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)230
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางลูกคิด สุขสำราญ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)330
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางทว สุขหิรัญ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายอำนาจ โตติยะ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางน้ำฝน ชำนาญนา
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวนีรชา แก้วคงขำ
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)80
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางทว สุขหิรัญ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายสุพิน โมราสุข
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านท่าจันทร์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวมินตรา รุ่งรังษี
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายเกรียงศักดิ์ รุ่งรังษี
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)80
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางวันเพ็ญ เหี้ยมโห้
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อบต.เกยไชย
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายสมชาย ปั้นกันอินทร์
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)425
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางยุพา พลไพรินทร์
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อบต.ยางขาว
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ วัดศรีเพ็งวนาราม
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
ที่ปลูก : หมู่ ุ6 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายธิเบศ ตีเพ็ชร
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อบต.เขากะลา
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อบต.นากลาง
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าบ้านถ้ำผาสรรค์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อบต.หนองปลิง
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้
ที่ปลูก : ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อบต.พยุหะคีรี
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์50
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ อบต.เนินมะกอก
ที่ปลูก : หมู่ 18 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวศิวพร บุญไทย
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายชิน โนนทะชัย
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นายเสมียน สีรวัตร
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสมดี สิงห์สม
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ นางสัมพัน สาระพงษ์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่พักสงฆ์บ้านใหม่ชัยมงคล
ที่ปลูก : หมู่ 23 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายศุภเศรษฐ วิเวก
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาววิลาสินี ยางเพชร
ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)365
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายนพ มูลผาลา
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)345
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอนุวัฒน์ ชื่นโพธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอนุวัฒน์ ชื่นโพธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายจักรวุฒิ จันทร์ศิริ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายศรีประจักษ์ เทพคำ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)290
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางวิไว ปรีดี
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)460
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายมูล คำมวล
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)480
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางทองบิน คำมวล
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)460
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายศรีประจักษ์ เทพคำ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)290
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวมาลัย ยาวเต่า
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2563สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายสุทิน แสนหาสิ่ว
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน อบต.วังซ่าน
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน นางนกแก้ว พรมมะณี
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน อบต.เขาชนกัน
ที่ปลูก : ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน วัดไตรรัตนาราม (บุ่งผักกาด)
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน นายสำเริง คูหาทอง
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน นายประมวล เชื้อแขก
ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน นายวิจิตร์ ใจฉ่ำ
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน นางระเบียบ โคตระภู
ที่ปลูก : ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน นางจำเรียง ศรีวิบูลย์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน โรงเรียนบ้านปางงู
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน วัดดอนโม่
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,370
2563โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน นางสาวสุดใจ ศรีวิบูลย์
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2563 อบต.เจริญผล
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2563 โรงเรียนนครสรรค์ปัญญากูล
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2563 อบต.กลางแดด
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :