หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 87 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายสรจักษ์ อุงจิตต์ตระกูล
ที่ปลูก : สวนบูรณาสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายกำพล โนรอด
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี พระสัมผัส สนตจิโต
ที่ปลูก : วัดขุนแก้ว หมู่ 2 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายน้อย ไข่ทอง
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)180
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี วัดมเหยงค์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์460
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี อบต.หลุมเข้า
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี พระมหาสุรชัย เขมปัญโญ
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์มเหยงค์ หมู่ 4 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์455
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายเอกรินทร์ จันทร์ศรีสุขใจ
ที่ปลูก : อบต.หลุมเข้า หมู่ 3 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายศิลป์ชัย ขันการขาย
ที่ปลูก : อบต.ท่าซุง หมู่ 3 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางทองเจียม คุณโชติ
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายสุวิทย์ แตงสุก
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ หมู่ 1-5 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางมนทกานต์ อาสโภ
ที่ปลูก : บ้านล่องว่า หมู่ 9 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายสุพจน์ เสาวมาลย์
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายวสันต์ แสวงศิลป์
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หมกแถว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายกิตติพงษ์ แซ่อุ้ย
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หมกแถว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางสาวปลายฟ้า นามพระหัตถ์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หมกแถว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)225
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายกิตติคุณ เส็งจีน
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย หมู่ 9 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์540
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายสำเนียง ตามพระหัตถ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายรพีรัฐ ถิระการ
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)454
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายมานิตย์ ชูประเสริฐ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)230
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายสมพร ชิดถุง
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)360
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางสมหมาย ชูประเสริฐ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)180
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางประภาพิมพ์ บุญสรรค์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายนิมิตร เรื่อศรีจันทร์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายสุพัฒน์ จินกสิกิจ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)460
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางวิลาสินี วิริยะวัฒนา
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายประคอง อนันทรักษ์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ หมู่ 1 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์120
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางปมนพร สุขคุณี
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)355
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายวสันต์ แสวงศิลป์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี จ.ส.อ.จเร ศิริจันทร์
ที่ปลูก : หมู่ 2,5,8 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางภิมา เรวิก
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายศักดิ์ชัย ภู่แก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางวาสนา ภู่ระย้า
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี วัดหนองสะแก(คูเมือง)
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์320
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางสุนันท์ วิทยา
ที่ปลูก : ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองขุนชาติ หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายเกรียงไกร ชูประเสริฐ
ที่ปลูก : วัดหนองสะแก (วัดคูเมือง) หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายพิศาล ประกอบเขตการณ์
ที่ปลูก : วัดหนองระแหงเหนือ หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์230
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายเศรษฐโชค ตามพระหัตถ์
ที่ปลูก : ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายมังกร กวระสูตร
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายสิทธิศักย์ เสือพุก
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)436
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายศศเศรษฐโชค ตามพระหัตถ์
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,020
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายโกมล สุวรรณโอสถ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางสอาด กิ่มเกิด
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายละออ เจตเกษตรการ
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)270
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางลำพรวน แสงสุวรรณ
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายสุภโชค นพรัตน์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางมลฑา จงเขตกิจ
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายธนวัฒน์ สีขำ
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)510
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางจำรัส จงเขตกิจ
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางเทียมใจ ทรัพยประภา
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางเตือนใจ นิลภา
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)460
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายวิเชียร ชังชั่ว
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายฉลองชัย มหัฆฆพงษ์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นายกำพร้า สุดโสม
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,020
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางสาวเกร็ตนาที กรองใจ
ที่ปลูก : อบต.หนองขาหย่าง หมู่ 3 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางโสภา กลายสุข
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,055
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี นางสุจินตนา พักแพรก
ที่ปลูก : บ้านหนองสลิด หมู่ 6 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี ร้อยเอกนิวัฒน์ บัวย้อย
ที่ปลูก : อบต.หนองไผ่แบน หมู่ 3 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี สิบเอก คูณมา จันทร์ผาย
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านสวนขวัญ หมู่ 13 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์510
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี พระครูอุทิตธรรมภาณ
ที่ปลูก : วัดหนองเรือโกลน หมู่ 3 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอุดร ทัพอาสา
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายสมพงษ์ ภูกันแก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวศิริรัตน์ พุ่มนวล
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางปาริชาติ พุ่มนวล
ที่ปลูก : 242/3 หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอุดม วงษ์ศรีเทพ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสมปอง พลฤทธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวศรัญญา พุ่มนวล
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางดวงจันทร์ พานิคม
ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวพรสวรรค์ พรหมโพธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวสาวิตรี นครชัยศรี
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)380
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางวิภาดา เจนเขตการณ์
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวขนิษฐา พานปืน
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวสุนันท์ ช้างนาม
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ร.ต.ท.ปรีชา พุ่มนวล
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางพรรณิภา จันทร์สม
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายลำพูน สุวรรณเพชร
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายภูไท สุวรรณเพชร
ที่ปลูก : 711 หมู่ 9 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)640
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายชาคริต เทียนแอ้น
ที่ปลูก : 711 หมู่ 9 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)640
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายประทุม เพ็ญไพฑูรย์
ที่ปลูก : 5 หมู่ 6 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)290
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายชอบ ภูสัน
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวสุธาทิพย์ เพียรการนา
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายบุญลือ บุญประเสริฐ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางจินตนา ทรัพย์สิน
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวจริญญา ทรัพย์สิน
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)60
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายชัยวัฒน์ จูมโสดา
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ จูมโสดา
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พระอธิการ ปริญญา ธีรปัญโญ
ที่ปลูก : วัดเจ้าวัด หมู่ 4 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
 
รวม
324-2-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :